Onze afspraken over farmacie

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. Dit kost veel geld. Wij werken er hard aan om medicijnen betaalbaar te houden. Dit doen we door afspraken te maken met fabrikanten en apothekers.

Kosten medicijnen

Hebt u medicijnen nodig? Dan wilt u natuurlijk niet teveel betalen. Toch zijn medicijnen vaak duur. Om daar iets tegen te doen, onderhandelen wij over de maximale tarieven van geneesmiddelen. En over de tarieven voor de dienstverlening van uw apotheek. Gaat het om hele dure geneesmiddelen? Dan maakt de overheid afspraken met de fabrikanten. Zo houden we samen de zorg betaalbaar.

Wat heeft CZ voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

Bij acute zorg:
  • Bij een acute indicatie moet u zo spoedig mogelijk de noodzakelijke zorg krijgen.
  • Bij een subacute indicatie (dringende zorg) moet u binnen enkele uren de noodzakelijke zorg krijgen. 

Bij niet-acute zorg:
  • Binnen maximaal 1 werkdag kunt u bij de apotheek terecht.

“Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze afspraken zijn volgens de Treeknormen.

Wat doen wij nog meer voor u?

  • Wij geven steeds meer inzicht in de kosten van medicijnen. Bijvoorbeeld door tarieven voor de dienstverlening van uw apotheek apart te vermelden op uw nota’s. 
  • In de Zorgvinder ziet u dat de apotheken die wij hebben gecontracteerd zijn ingedeeld in A-, B- en C-klasse apotheken. Op deze manier geven wij aan hoe de apotheek scoort op basis van onze kwaliteitseisen. Een A-klasse apotheek scoort bovengemiddeld, een B-klasse apotheek scoort gemiddeld en een C-klasse apotheek scoort ondergemiddeld.
  • Wij maken afspraken met apothekers over de vergoeding van medicijnen. Als meerdere fabrikanten hetzelfde medicijn maken, vergoeden we bijvoorbeeld het goedkoopste medicijn. Ook kijken we steeds of er goedkopere alternatieven zijn. Bijvoorbeeld voor speciaal bereide en vaak dure medicijnen. 

Goed om te weten

  • Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij met de meeste zorgverleners een contract. U krijgt de hoogste vergoeding wanneer u naar een zorgverlener gaat die een contract met ons heeft. Krijgt u zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van uw polis.
  • Hebt u ’s nachts of in het weekend medicijnen nodig? Dan haalt u deze bij een dienstapotheek. U betaalt hiervoor een aparte vergoeding. Deze verschilt per regio.
  • De tarieven voor medicijnen die u ’s nachts en in het weekend met spoed nodig hebt, zijn vaak hoog. CZ kijkt met zorgverleners naar manieren om deze tarieven te verlagen. Bijvoorbeeld door bij huisartsenposten afhaalautomaten te plaatsen.

Meer informatie

Heeft uw apotheker een contract met CZ?
Vergoedingen voor medicijnen  
Voorkeursbeleid medicijnen

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor persoonlijk advies, het regelen van zorg en het vergelijken van zorgverleners.

Zorgteam