Onze jaarcijfers over 2015

In 2015 heeft de CZ groep € 576 miljoen ingezet om de stijging van de premie beperkt te houden. Daarom was ons resultaat op de basisverzekering € 46 miljoen negatief.

Onze jaarcijfers in het kort

We hebben vorig jaar € 576 miljoen ingezet om de premiestijging in 2016 zoveel mogelijk te dempen. Daarom was het resultaat op onze basisverzekering € 46 miljoen negatief.

Het resultaat op onze aanvullende verzekering was € 11 miljoen positief en het resultaat op onze belegging was € 47 miljoen positief. In totaal hielden we dus € 12 miljoen over.

Zorg voor 3,5 miljoen mensen

In 2015 kreeg CZ groep er 61.000 verzekerden bij (3,5 miljoen mensen zijn nu verzekerd bij CZ groep). Onze omzet van premies en bijdragen steeg naar € 8,97 miljard.

De totale zorgkosten van al onze verzekerden waren vorig jaar € 8,52 miljard. Dat is ruim € 800 miljoen meer dan het jaar ervoor. Die stijging komt vooral omdat de bekostiging van de wijkverpleging per 1 januari 2015 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet is overgeheveld.

Wat doen we met geld dat we overhouden?

CZ groep heeft geen winstoogmerk. Het geld dat we overhouden gebruiken we om de vereiste reserves op peil te houden (als dat nodig is ) en de premie zo laag mogelijk te houden.

Voor 2016 hebben we € 576 miljoen ingezet om de noodzakelijke premiestijging te dempen. Het inzetten van reserves blijven we doen, zolang dat kan. Het verschil tussen premie en daadwerkelijke kosten van de zorgverzekering wordt echter steeds groter. De reserves zijn een keer op en dan moet het gat tussen premie en echte kosten van de zorg gedicht worden door een forse premiestijging. Het werken aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg blijft onverminderd belangrijk. Dat zien wij als onze maatschappelijke taak en daar spannen wij ons voor in.

Meer weten?

Op cz.nl/jaarcijfers vindt u meer informatie over onze jaarcijfers 2015. U vindt hier ook een link naar ons Maatschappelijk Verslag 2015, waarin we meer vertellen over hoe wij ons inzetten voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg.