Waarom we goede wondzorg zo belangrijk vinden

In Nederland zijn er jaarlijks zo’n 350.000 mensen bij wie een wond slecht of zelfs niet geneest. Onnodig veel, vindt CZ. Daarom kijken we hoe we de Nederlandse wondzorg kunnen verbeteren. Voor patiënt, zorgverlener én premiebetaler.

Een wondje dat maar niet weggaat

Het oplopen van een wondje na het stoten of na een operatie lijkt vaak zo onschuldig. Maar wat als de wond na een maand nog niet hersteld is? Of een jaar later nog steeds niet? Als een wond niet binnen drie tot vier weken geneest, kan er meer aan de hand zijn. Bijvoorbeeld diabetes, problemen met de doorbloeding of andere onderliggende aandoeningen. Een verpleegkundige of andere zorgverlener behandelt die wond vaak dagelijks en soms zelfs meerdere keren per dag. Toch blijven de wonden soms nog lang open en kunnen er onnodige complicaties optreden.

Samen aan de slag voor betere wondzorg

Wij vinden dat onze klanten mogen verwachten dat hun wonden zo snel mogelijk sluiten. Met goede en gespecialiseerde wondzorg kán dat ook. Helaas zien we dat zorgverleners de specifieke kennis over wondzorg missen. En dat er te weinig samenwerking is tussen zorgverleners. Dát moet anders. Samen met zorgprofessionals zetten we ons in voor betere wondzorg. Kijk in deze animatie hoe we dat doen.

Dit willen we bereiken

We zijn bezig de wondzorg in Nederland ingrijpend te verbeteren. Voor patiënten, zorgverleners én premiebetalers. Want zij betalen de kosten van inefficiënte wondzorg via hun premie.

  • We voorkomen onnodige complicaties en zelfs amputaties. Zo verbetert voor de patiënt de kwaliteit van wondzorg én van leven.
  • We vergroten voor zorgverleners de kennis van wondzorg. Zo zijn we betrokken geweest bij de ontwikkeling van digitaal registratieprogramma WoundMonitor® Light (ontworpen door BBeterzorg/Mitralis Expertise Centrum Wondzorg). Hierin worden de patiënt, voortgang van de wond, behandelstappen en verzorgingsmaterialen zo volledig mogelijk vastgelegd. Zo is elke 'wondzorgverlener' stap voor stap op de hoogte. En kan snel worden vastgesteld of specialistische kennis nodig is.
  • We krijgen zicht op de beste behandelingsvorm. En kunnen behandelprotocollen verder worden verbeterd. Bijvoorbeeld door het gebruik van de WoundMonitor® Light.

Veelbelovende resultaten

Om onze doelen te bereiken, zijn we met verschillende regionale zorgaanbieders in onder andere Brabant, Zeeland, regio Drechtsteden en Limburg pilots gestart. De resultaten zijn veelbelovend.

Uit de eerste analyses blijkt:

  • Patiënten zijn tevreden over de geleverde zorg.
  • De zorg krijgt rapportcijfers tussen de 8,7 en 9,5.
  • De meeste patiënten bevelen hun zorgaanbieder voor complexe wondzorg aan bij familie en vrienden.
  • Driekwart van de patiënten zegt dat zijn gezondheid is verbeterd door de ontvangen zorg.
  • Patiënten vinden dat ze voldoende betrokken worden bij beslissingen over de behandeling.

Én wonden genezen sneller. Dáár doen we het voor!

2020: Goede wondzorg voor iederéén

Na de successen uit de pilots, willen we de wondzorg in de rest van Nederland beter gaan organiseren. Want CZ vindt dat iedereen recht heeft op goede wondzorg. Het is onze ambitie om in 2020 in heel Nederland integrale wondzorg te realiseren.

Hebt u vragen?

Wilt u meer weten over complexe wondzorg in uw regio? De zorgadviseurs van het CZ Zorgteam wijzen u de weg naar de beste zorg en helpen u verder. Bel (013) 594 91 10, ma t/m vrij 8:30 - 17:30 uur.

Lees hier ook de interviews met: