Bericht van de Raad van Commissarissen van de CZ Groep

Door een verschil van inzicht over de wijze waarop de CZ groep moet worden bestuurd, zal Margriet Dam vertrekken als bestuurder van CZ.

26 juni 2023

We betreuren de ontstane situatie, zowel voor Margriet als voor (de medewerkers van) CZ. De Raad van Commissarissen hecht eraan Margriet te danken voor haar inzet, persoonlijke betrokkenheid en voor haar bijdrage aan een cultuurverandering binnen CZ. De Raad van Commissarissen zoekt op korte termijn een interim bestuurder, naast Joep de Groot, om de continuïteit van het bestuur van CZ te borgen.

Namens de Raad van Commissarissen, Pieter Jongstra (voorzitter)