Bijzonder contract voor Alphega-apotheek Asten

Alphega apotheek Asten heeft als eerste apotheek in Nederland de CZ Zorgovereenkomst exceptionele extramurale farmacie (EEF) ondertekend. De apotheek krijgt dit contract voor hun uitmuntende farmaceutische patiëntenzorg.

25 januari 2019

CZ groep wil op deze manier individuele zorgaanbieders die zich extra inspannen, extra belonen. Serge van Dijk, Zorginkoper farmacie bij CZ: ‘Alphega-apotheek Asten verleent zeer goede zorg. Patiënten ontvangen in iedere levensfase extra intensieve zorg die zij nodig hebben. Daarnaast is de zorgverlening doelmatig. Dit komt ten goede komt aan de betaalbaarheid van de zorg. Daarvoor verdient Apotheek Asten waardering. Die krijgen zij in de vorm van dit speciale contract.’

Apotheker Gertjan Hooijman is er blij mee. ‘Het voelt inderdaad als een waardering voor onze zorgtaken. We werken al 26 jaar in deze geest en je ziet dat we hiermee een toegevoegde waarde hebben als apotheek. We zijn heel laagdrempelig, waardoor mensen makkelijk met hun vragen bij ons komen. Ook over de diensten die we leveren, zoals genetisch onderzoek zijn klanten heel enthousiast.’

De apotheek heeft voor zijn patiënten de zorg meer dan goed op orde. Zo houdt de apotheek zich heel goed aan de landelijke afspraken over welke medicijnen moeten worden geleverd bij bepaalde aandoeningen (formulariumgericht voorschrijven). Ook zijn er speciale aanspreekpunten voor terminale patiënten, hun mantelzorgers en zorgverleners. Zij hoeven daardoor niet te wachten in de apotheek en kunnen direct de zorg bespreken die passend is. Tevens is er een speciaal traject voor Astma/COPD-patiënten. Voor patiënten waarbij medicatie niet aanslaat, doet de apotheek speciaal onderzoek (een farmacogenetisch consult) om te zien welke therapie wel passend is.

Daarnaast werkt deze Alphega-apotheek heel goed samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen. Zo neemt de apotheek onder andere besprekingen over met de farmaceutische industrie en is er structureel overleg met alle partijen in de eerste lijn in Asten.