Coaching op Leefstijl-programma (CooL) bewezen effectief en in 2019 vergoed uit de basisverzekering

CooL is effectief, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Dat blijkt uit de 3-jarige pilot om mensen te helpen aan een gezondere leefstijl. Mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening kunnen veel baat hebben bij een gezondere leefstijl. CooL helpt duurzaam, zo blijkt uit de pilot.

13 december 2017

Van versnipperde zorg naar duidelijke aanpak

Nu is het aanbod van zorg voor het verbeteren van leefstijl versnipperd, de financiering vaak onduidelijk en zijn zorgaanbieders niet altijd voldoende gekwalificeerd. Om dit te verbeteren, is CZ in 2014 een 3-jarige pilot leefstijlcoaching gestart in 3 gebieden in Zuid-Nederland.

Leefstijlcoaching is bewezen effectief

Onlangs evalueerden we de resultaten in samenwerking met de Universiteit Maastricht en Universiteit Tilburg wetenschappelijk. Resultaten laten zien dat deelnemers er in slagen hun leefstijl aan te passen en dit ook nog na 2 jaar volhouden. Een groot deel van de groep heeft na het programma een lager gewicht, zelfs nog na 2 jaar. Deelnemers voelen zich fitter en geven aan een verbetering in ervaren gezondheid te hebben.

Het doel van het leefstijlprogramma

  • beter voorkomen van ziektes, waardoor de zorg betaalbaar blijft
  • betere kwaliteit van zorg
  • leefstijlcoach als structureel onderdeel van het zorgproces, waarbij diverse regionale partijen samenwerken
  • eenduidige en structurele financiering, vergoeding uit basisverzekering

Zo werkt het leefstijlprogramma

In ongeveer 7 maanden doorlopen de deelnemers 4 individuele en 8 groepsbijeenkomsten om te komen tot een gezondere leefstijl. Samen met de leefstijlcoach wordt bekeken welke veranderingen in leefstijl effect hebben. Denk hierbij aan voeding, beweging, slaap en ontspanning.

De leefstijlcoach ondersteunt deelnemers om hun gedrag te veranderen. De huisarts, praktijkondersteuner en internist blijven ondersteunen op de achtergrond. Het gaat dus om meer dan alleen een specifiek dieet of beweegprogramma. Het leefstijlprogramma is echt maatwerk. Er zijn geen kosten voor de deelnemer. Het valt buiten het eigen risico en er wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht.

Wie kan er mee doen?

Momenteel kijken we hoe we Coaching op Leefstijl breed kunnen uitrollen in het hele land. Dat doen we samen met landelijke partijen als het ministerie van VWS, het Zorginstituut, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en beroeps- en patiëntenverenigingen. We verwachten dat dit eind dit jaar bekend is. Vanaf 2019 kunnen we leefstijlcoaching voor mensen met een medische indicatie dan vergoeden via de basisverzekering. Dit geldt dan dus ook voor mensen die niet bij CZ verzekerd zijn.

Meld u aan

  • Bent u zorgaanbieder? Tot eind 2018 kunnen zorgaanbieders (huisartsen en zorggroepen) nog aansluiten bij het huidige experiment. Hebt u interesse in het aanbieden van leefstijlcoaching? In ons inkoopbeleid staat meer informatie over de voorwaarden en de visie van CZ. Hebt u daarna nog vragen? Neem dan contact op via e-mail met Zorginkoop huisartsenzorg.
  • Bent u verzekerd bij CZ? In 15 regio’s kan het CooL-programma al gevolgd worden en er komen steeds meer regio’s bij. Hebt u interesse, dan kunt u bij uw huisarts navragen of u nu al kunt deelnemen. Als u vragen hebt over het programma kunt u ook contact opnemen met de Klantenservice.

Kunt u hulp gebruiken? We zijn er voor u

Naar boven