Compliment voor de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Zeeland zijn vier Zeeuwse Complimenten uitgereikt aan verschillende organisaties en bedrijven. Zij hebben een bijzondere prestatie voor Zeeland verricht en daarmee het imago van Zeeland versterkt.

17 januari 2017

Onder meer de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland ontving een compliment. Wim van der Meeren, voorzitter van de RvB van CZ, maakt ook onderdeel uit van deze commissie.

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland ontving het compliment omdat zij op een bijzondere manier bijdraagt aan de toekomstige zorgbehoeften van de Zeeuw. De sterke vergrijzing en bevolkingskrimp in Zeeland vragen om een kritische blik. De commissie stelt de zorgbehoeften van de Zeeuwen centraal en werkt nauw samen met zorgaanbieders. Daardoor krijgen bewoners dicht bij huis de zorg die zij nodig hebben, nu en in de toekomst.

In meerdere regionale initiatieven werkt CZ we samen met inwoners en alle betrokken partijen aan betere, betaalbare zorg en gezondheid.

Naar boven