CZ blijft minimacontracten aanbieden maar stopt met korting op basisverzekering

CZ stopt vanaf 2020 met het geven van korting op de basisverzekering bij zogenoemde minimacontracten die de zorgverzekeraar afsluit met gemeenten. De kortingen op de aanvullende verzekeringen blijven volgend jaar ongewijzigd.

10 juli 2019

CZ ziet zich genoodzaakt tot het stoppen met de korting op de basisverzekering omdat de premie/kostenverhouding niet langer houdbaar is. Overigens zal ook zonder de korting de collectiviteit meer kosten dan via premie binnenkomt.

CZ kiest er wel voor in de gebieden waar ze van oudsher veel verzekerden heeft gemeentecontracten aan te blijven bieden en ze niet op te zeggen. CZ gaat ervan uit dat ook de andere zorgverzekeraars in de gebieden waar zij groot zijn hun maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven nemen, zodat de collectieve verzekering voor minima toch overeind blijft. Want zo kan CZ toch meerwaarde bieden in vergelijking met een individuele verzekering. Samen met gemeenten kan CZ namelijk werken aan de preventie op gezondheidsgebied en bijvoorbeeld bijdragen aan vroegsignalering bij mensen met schulden. En in de aanvullende verzekeringen zitten vaak ook extra’s voor bijvoorbeeld chronisch zieken, zoals extra vergoedingen voor steunzolen, mondzorg, podotherapie, hoortoestellen etc. Door de korting daarop te behouden blijven deze voordelen voor zoveel mogelijk minima beschikbaar.