CZ draagt bij aan extra kraamzorg ondersteuning voor kwetsbare gezinnen in Zuid-Limburg

250 kwetsbare Zuid-Limburgse gezinnen krijgen extra ondersteuning in de periode na de geboorte van hun kind. Door vrijstelling van de wettelijke eigen bijdrage en langere ondersteuning gedurende deze belangrijke tijd krijgen jonge kinderen een grotere kans op een gezond leven. De aanpak is onderdeel van ‘Trendbreuk’, een programma waarmee een breed en divers netwerk de Zuid-Limburgse gezondheidsachterstanden wil doorbreken.

15 juli 2021

In de regio Zuid-Limburg kiezen steeds meer gezinnen in een kwetsbare positie voor minimale of zelfs geen kraamzorg. Dit komt onder meer door de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg. Maar ook omdat het aantal uren zorg vanuit de Zorgverzekeringswet voor de gezinnen in een kwetsbare positie niet altijd voldoende ondersteuning biedt. Deze sociaal economische verschillen hebben gevolg op de gezondheid. In Zuid-Limburg ligt het aantal kinderen dat te vroeg geboren wordt bijvoorbeeld relatief hoog, net als het aantal kinderen met een aangeboren afwijking. De proeftuin Geboortezorg Flex biedt deze gezinnen gratis en langere kraamzorg en moet helpen het tij te keren. En daarmee vormt het een belangrijk onderdeel van het programma Trendbreuk, dat beoogt de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland in te lopen.

De aanpak

Van oktober 2021 tot eind 2022 worden 150 gezinnen in een kwetsbare positie vrijgesteld van de wettelijke eigen bijdrage van € 4,60 per uur. Zo zijn zij verzekerd van voldoende gratis kraamzorg tijdens de eerste 8 tot 10 dagen na de bevalling. Deze extra ondersteuning helpt deze gezinnen om beter voorbereid en met meer zelfvertrouwen het ouderschap aan te gaan. Daarnaast komen 100 gezinnen die nog een extra steuntje in de rug nodig hebben in aanmerking voor langere kraamzorg. De zorgkosten die gemoeid zijn met deze aanpak worden onder meer gedragen door de betrokken Zuid-Limburgse gemeenten en zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Meer kinderen in Zuid-Limburg een kansrijke start

Met de aanpak ‘Trendbreuk’ is Zuid-Limburg volop in actie om de gezondheidsachterstanden in te lopen waar de regio mee kampt in vergelijking tot de rest van Nederland. Deze achterstanden beginnen al bij de geboorte of zelfs nog daarvoor. In vergelijking met de rest van Nederland hebben veel meer Zuid-Limburgse kinderen geen kansrijke start van het leven. Kinderen groeien vaker op in armoede, in een stressvolle omgeving of met een ongezonde levensstijl. Professionals die betrokken zijn bij gezinnen rondom zwangerschap, geboorte en babytijd zetten zich daarom in voor de Zuid-Limburgse aanpak Kansrijke Start, die tot doel heeft meer kinderen een veilige, gezonde en kansrijke start van het leven te geven.

Partners

Onder de vlag van de aanpak ‘Trendbreuk’ gaan de zeven gemeenten in Parkstad Limburg, de gemeente Sittard-Geleen, zorgverzekeraars CZ en VGZ en de GGD Zuid Limburg samen met Geboortezorg Limburg als grootste kraamzorgorganisatie in de regio, aan de slag om in de komende periode 250 gezinnen in een kwetsbare positie extra te ondersteunen door kraamverzorgenden. De GGD Zuid Limburg onderzoekt de effecten van de proeftuin Geboortezorg Flex. Er is veel enthousiasme en belangstelling uit het land voor de unieke aanpak waarin deze partners samenwerken aan extra ondersteuning voor gezinnen tijdens de eerste 1.000 dagen van het leven van hun baby. De proeftuin moet uiteindelijk bijdragen aan het verminderen van intergenerationele en sociaaleconomische achterstanden in de regio.

Baby kijkt omhoog