CZ wil met drie zorgorganisaties én gemeente Hoeksche Waard intensief samenwerken aan toekomstbestendige ouderenzorg

Opmaat naar duurzame coalitie

‘Het is mooi als we als CZ een intensievere samenwerking kunnen aangaan met de gemeente Hoeksche Waard en drie zorgorganisaties die al samenwerken en met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor de toegankelijkheid van de ouderenzorg. We staan allemaal voor dezelfde uitdagingen, namelijk zoveel mogelijk voorkómen dat mensen veel hulp nodig hebben en ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig kunnen wonen op een manier die bij hen past.’ Dat zegt Caro Verlaan, manager CZ zorgkantoor. Samen met wethouder Joanne Blaak- van de Lagemaat en de zorgbestuurders van zorgorganisatie Heemzicht, Zorgwaard en Alerimus bekrachtigde zij maandag 1 november 2021 de intentie tot samenwerking in de vorm van een duurzame coalitie. Hoeksche Waard is één van de Zuid-Hollandse Eilanden en heeft zo’n 87.000 inwoners. Alle betrokkenen hebben het voornemen uitgesproken de komende vijf jaar intensief te gaan samenwerken aan een toekomstbestendige ouderenzorg.

2 november 2021

Zelfredzaamheid

‘We richten ons op de ouderen die nog geen zorg of alleen een lichte behoefte aan zorg of ondersteuning gebruiken. Sociale contacten, gezonde voeding en beweging en een zinvolle dagbesteding zijn voor alle mensen belangrijk. In deze coalitie focussen we ons op de 65 tot 80 jarigen die hierbij (soms) ondersteuning kunnen gebruiken. Het gaat echt om investeren in preventie, participatie en innovatie ook in lijn met de (nu nog concept-) Visie Wonen Welzijn Zorg.’, aldus wethouder Blaak-van de Lagemaat. Namens de bestuurders van de drie zorgorganisaties vult directeur-bestuurder Nico de Pijper (Zorgwaard) aan: ‘We kijken daarbij naar de kwaliteit van leven, het toegankelijk houden van de zorg, de kostenontwikkeling en het werkgeluk van de zorgmedewerkers. Dat is een flinke uitdaging, maar echt keihard nodig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van e-health voor betere en effectievere zorg, het uitbreiden van tijdelijk verblijf als verlengstuk van zelfstandig thuis wonen en het meer in gezamenlijkheid met de lokale samenleving invullen van de behoeften van kwetsbare inwoners.’

Toekomstbestendigheid

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Het aantal ouderen neemt de komende twintig jaar enorm toe en die ouderen leven gemiddeld ook nog eens langer. Het aantal mensen met ouderdomsziekten gaat hoe dan ook fors toenemen. Dat betekent automatisch dat meer mensen een beroep zullen doen op zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd krimpt de arbeidsmarkt en neemt ook het mantelzorgpotentieel naar verwachting af. Samen naar een oplossing zoeken voor deze vraagstukken is de basis van de overeenkomst.

Duurzame coalities CZ

Eerder vormde CZ al coalities om de zorg duurzaam te veranderen met ziekenhuizen, ggz-instellingen, een apotheekketen en een andere ouderenzorgorganisatie, te weten TanteLouise (regio Bergen op Zoom). Bij TanteLouise richt CZ zich op ouderen met een wat zwaardere zorgvraag dan in deze coalitie. Caro Verlaan: ‘Zo hopen we hiermee ook weer andere dingen te leren die we dan onderling weer met andere zorginstellingen kunnen uitwisselen. Zo kunnen de coalitiepartners van elkaar leren, en hopen we breder impact te kunnen maken.’