CZ gaat budget voor GGZ-zorg meer inzetten op behandeling psychisch meest kwetsbaren

Zorgverzekeraar CZ vindt dat een groter deel van het budget voor de GGZ moet gaan naar behandeling van mensen met complexe problematiek. CZ verschuift daarom vanaf 2021 meer van het inkoopbudget naar deze zorg.

30 januari 2020

Beperkte behandelcapaciteit

CZ hoopt daarmee aanbieders te stimuleren zich daar meer op te richten zodat mensen, middelen en expertise meer ingezet worden waar die het hardst nodig zijn. De omslag is snel nodig omdat nu mensen die GGZ-zorg het meest nodig hebben, soms heel lang moeten wachten omdat er voor hen geen geschikte behandelcapaciteit is. De behandeling van de lichtere problematiek kan volgens CZ deels op een andere manier zoals bijvoorbeeld in het sociale domein of met hulp van een buddy of Ehealth.

Marieke Verlee, manager zorginkoop GGZ bij CZ, geeft aan al enige tijd bezig te zijn met de herijking van het ggz-inkoopbeleid. Marieke: ‘Er zijn wellicht voldoende behandelaren, maar die moeten meer worden ingezet waar hun expertise het meest nodig is. We zien een enorme vraag naar ggz maar de behandelcapaciteit is beperkt. Dan is het logisch dat we ons er sterk voor maken dat psychiaters zich in eerste instantie richten op de mensen met de grootste psychische kwetsbaarheid. We willen de prikkels meer op de juiste plaats krijgen en daarom gaan we hier bij de inkoopafspraken voor 2021 mee van start.’ Het inkoopbeleid voor 2021 wordt uiterlijk 1 april a.s. gepubliceerd.