CZ gaat onderzoek doen naar toegevoegde waarde van thuismonitoring ouderen

Voor het project trekt de gemeente 250.000 euro uit.

De gemeente Breda en CZ gaan een jaar lang huizen van duizend alleenstaande inwoners met een hulpbehoefte voorzien van sensoren. Met de technologie kunnen mantelzorgers en/of zorgverleners iemand op afstand ‘volgen’. Ze krijgen een waarschuwing als er zorgwekkend of opvallend gedrag wordt waargenomen. Breda is de eerste gemeente die op deze schaal investeert in monitoring van ouderen.

5 maart 2018

Vrijwillig aanmelden project

Inwoners van Breda kunnen zich vrijwillig aanmelden voor het project. Na aanmelding worden in verschillende kamers van het huis sensoren geplaatst. De sensoren en achterliggende slimme software herkennen het dagelijks patroon van de inwoner en merken het op als er opvallende afwijkingen zijn. Zo herkennen de sensoren bijvoorbeeld een val van de oudere, onvoldoende toiletbezoek (uitdrogingsgevaar), maar ook bijvoorbeeld langdurige afwezigheid of dwaalgedrag in de nacht (bijvoorbeeld bij dementie). De inwoner bepaalt zelf wie er inzicht heeft in zijn of haar leefpatroon. Via een app kunnen familie, mantelzorgers, of zorgverleners op afstand zien of alles goed gaat met hun geliefde, of cliënt.

App geeft rust

"Dit is een fantastisch voorbeeld van hoe nieuwe technologie kan helpen om langer gezond en zelfstandig thuis te blijven wonen”, zegt Miriam Haagh, wethouder Zorg en Welzijn in Breda. “Het geeft rust voor mensen zelf om te weten dat er op hen wordt gelet. Maar ook voor alle mensen daaromheen met een zorgtaak. Want zij hoeven niet in spanning te zitten of alles wel goed gaat. Via de app blijven ze op de hoogte en weten ze dat ze een bericht krijgen als er misschien iets aan de hand is. En even bellen is dan genoeg om te weten of er inderdaad hulp nodig is.”

Structurele inzet technologie in zorgproces

Breda heeft 250.000 euro vrijgemaakt om 1000 inwoners deze toepassing een jaar lang te laten gebruiken. In dat jaar doet de gemeente, samen met onder meer Avans Hogeschool, Vilans, zorgaanbieders en CZ, onderzoek welke rol nieuwe technieken in het zorgproces spelen en welke invloed dit heeft op de kwaliteit van leven. Als de maatschappelijke en financiële meerwaarde voldoende wordt aangetoond is de ambitie van de betrokken partijen om toepassingen als deze na dat jaar ook structureel in het zorgproces op te nemen met een passende financiering.

Klaar voor de toekomst “Het is duidelijk dat we binnen het domein van zorg en welzijn dingen anders moeten gaan organiseren”, zegt Menno Jansen, Strategisch Programmamanager van CZ. “We krijgen steeds meer senioren in Nederland, mensen leven langer en willen graag veilig en vitaal in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Het is zowel qua inzet, als qua financiering niet haalbaar om dat op te vangen met meer hulpen die bij ouderen over de vloer komen. Het is daarom prachtig om te zien dat een slimme toepassing als deze nu in Breda op grote schaal samen met onze partners in het zorgproces kan worden ingezet. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven en zo houden we deze zorg ook in de toekomst toegankelijk.”