CZ groep houdt stijging zorgpremie beperkt tot 7,5 procent

De premie van de basiszorgverzekering van CZ gaat op 1 januari met € 7,90 omhoog (7,5%) en komt uit op € 112,85. Dat is net als de afgelopen jaren vér onder de kostprijs: per verzekerde verwacht CZ komend jaar maandelijks € 125,20 aan zorgkosten te besteden. Het tekort van € 12,35 past CZ bij uit haar reserves.

8 november 2016

Daarvoor trekt CZ in 2017 in totaal een bedrag van € 420 miljoen uit, veertig procent van de overreserve (het vermogen minus de door de overheid verplichte financiële buffers). Voor 2016 zette CZ € 570 miljoen in, waardoor dit jaar de premie € 15 onder de feitelijke kostprijs ligt.

“Meer van onze overreserve inzetten voor 2017 zou heel onverstandig zijn”, motiveert bestuursvoorzitter Wim van der Meeren. “Dan moet onze premie het jaar erop, in 2018, met meer dan twintig procent omhoog! Daar durf ik bij onze verzekerden niet mee aan te komen. Bij CZ gaan alle overreserves uiteindelijk via premiedemping terug naar onze verzekerden. Om te zorgen voor een geleidelijke premieontwikkeling, doen we dat verdeeld over meerdere jaren.”

Dat de kosten van de basiszorgverzekering blijven stijgen, heeft verschillende oorzaken. Minister Schippers (Volksgezondheid) heeft het basispakket uitgebreid en er zijn nieuwe en duurdere geneesmiddelen beschikbaar gekomen. Ook in de komende jaren zullen de zorgkosten met 3 á 4% per jaar blijven stijgen.

Overstappen

In Nederland is een basiszorgverzekering verplicht. Tot het eind van het jaar kan iedereen die dat wil zijn huidige zorgverzekering opzeggen en overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Vanaf 17 november kunnen nieuwe verzekerden zich oriënteren en aanmelden bij CZ.

CZ groep

CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en heeft geen winstoogmerk. Het hoogste bestuursorgaan is een raad van verzekerden, de zogenaamde Ledenraad. CZ is de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland en landelijk actief, met een historisch gegroeid accent op het zuiden. CZ nam op 1 januari 2009 de zorgverzekeringsactiviteiten van Nationale-Nederlanden en OHRA over. Onder deze labels voert CZ de zorgverzekering van deze partijen uit.

Naar boven