CZ groep maakt jaarcijfers bekend

CZ groep heeft in 2018 de premie-omzet zien stijgen naar 10.030 miljoen euro (2017: 9.348 miljoen euro). Deze stijging is veroorzaakt door een toename van het aantal verzekerden en een hogere premie als gevolg van de stijgende zorgkosten. Het bedrijfsresultaat over 2018 komt uit op 140 miljoen euro, in 2017 boekte CZ nog een negatief resultaat van 140 miljoen euro.

26 maart 2019


Het verzekeringsresultaat van de basisverzekering bedraagt 123 miljoen euro. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door zorgkosten die minder hard zijn gestegen dan ingeschat over zowel het lopende jaar (90 miljoen euro) als oude jaren (114 miljoen euro). Dit is mede bereikt door de inspanningen in het zorgveld op het gebied van inkoop en innovatie. Op de aanvullende verzekeringen is in 2018 een positief resultaat behaald van 32 miljoen euro (2017: 0). Ook hier spelen lager uitvallende zorgkosten over het lopende jaar (23 miljoen euro) en oude jaren (9 miljoen euro) een grote rol. Hiermee kon 80 miljoen euro gereserveerd worden uit de overreserves om de premie van 2019 opnieuw onder de kostprijs aan te bieden.

De beleggingen laten dit jaar een negatief resultaat zien van 16 miljoen euro (2017: +34 miljoen euro). Dit is het gevolg van de lagere beurskoersen aan het einde van 2018.

Solvabiliteit

CZ groep heeft geen winstoogmerk en kan geen winsten uitkeren. Het resultaat over 2018 wordt daarom toegevoegd aan de reserves ter dekking van stabiele en concurrerende premies in de komende jaren. De solvabiliteit van CZ groep stijgt als gevolg van het positieve resultaat van 149% naar 157% in 2018. CZ is daarmee een solide bedrijf dat een zo stabiel mogelijke premie nastreeft.

Aanpak multiproblematiek breekt door

Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ, is trots op de resultaten en geeft aan dat CZ zich onverminderd blijft inzetten voor betere zorgkwaliteit en gezondere mensen, zonder dat de zorgkosten hoeven te stijgen. In dat kader pleit CZ al enkele jaren voor een andere kijk op zorg. Mensen die te kampen hebben met verschillende problemen komen vaak in een zorgtraject terecht, terwijl de kern van het probleem ergens anders ligt. “Meer zorg is dan niet altijd de oplossing” aldus van der Meeren. Hij is blij dat dit inzicht inmiddels steeds breder wordt omarmd in Nederland.

Zorg verantwoord en dichtbij

Uitgangspunt voor CZ is dat de zorg persoonlijk en dichtbij de patiënt georganiseerd wordt. Daarvoor worden er steeds vaker met zorgverleners gezamenlijke afspraken gemaakt waarbij wordt gekeken hoe de zorg slimmer en beter georganiseerd kan worden. “Mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg in hun nabijheid, maar dat betekent niet altijd een bezoek aan het ziekenhuis.” Wim van der Meeren realiseert zich dat deze verandering wennen is voor sommige patiënten. “Maar we zien in de praktijk dat patiënten erg blij zijn met deze ontwikkeling. Niemand zit te wachten om onnodig naar het ziekenhuis te reizen.”

Zorg dichtbij betekent ook dat zorg beter moet aansluiten bij individuele keuzes en wensen van de patiënt, meer persoonsgerichte zorg. In 2018 zijn mooie stappen gezet om zorg dichterbij patiënten te brengen. Samen met het zorgveld wil CZ dit verder ontwikkelen.

Profiel CZ groep

CZ groep is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Met 3,7 miljoen verzekerden is CZ groep de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland. CZ groep zet zich in om zorg in Nederland te verbeteren, betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen die het nodig heeft. Sinds 1 januari 2009 voert CZ groep ook de zorgverzekeringsactiviteiten van labels Nationale-Nederlanden en OHRA uit.

Voor meer informatie over CZ groep in 2018, bekijk onze jaarrapportage op https://www.jaarverslag.cz.nl.