CZ groep verliest 88 miljoen euro op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen

CZ groep realiseerde in 2016 een omzet van 8.921 miljoen euro (2015: 8.967 miljoen euro). Het verzekeringsresultaat is 88 miljoen euro negatief (2015: 30 miljoen euro negatief). Dit bestaat uit een verzekeringsresultaat op de basisverzekering van 64 miljoen euro negatief (2015: 50 miljoen euro negatief).

9 maart 2017

De aanvullende verzekering realiseerde een resultaat van 27 miljoen euro negatief (2015: 19 miljoen euro positief), een opbrengst van 3 miljoen euro op de uitvoering van de Wet langdurige zorg en overige resultaten.

Het verwachte negatieve verzekeringsresultaat is een gevolg van het streven van CZ groep verzekerden een stabiel lage premie te bieden. Conform haar premie- en kapitaalbeleid geeft CZ groep te hoge reserves via de premie terug aan haar verzekerden. Ook dit jaar is de premie (weer) niet kostendekkend vastgesteld (12 euro per maand te laag). Dat betekent dat op de lange termijn de premie weer gaat stijgen. Naast het negatieve verzekeringsresultaat heeft CZ groep in 2016 een positief beleggingsresultaat gerealiseerd van 77 miljoen euro (2015: 47 miljoen euro positief). Het financieel resultaat 2016 van CZ groep komt daarmee in totaal uit op 15 miljoen euro negatief (2015: 12 miljoen euro positief).

Solvency II

Ondanks het negatieve resultaat van 15 miljoen euro is de Solvency II ratio gestegen naar 173% (in 2015: 169%). De reden hiervoor is dat ziekenhuizen sneller declareren, waardoor de totale technische voorziening die CZ groep moet treffen 537 miljoen euro lager is. Hierdoor is de vereiste Solvency Capital Requirement lager en loopt de Solvency II ratio op.

Nieuwe manieren van samenwerken

We zagen in 2016 dat we de voorwaarden van ons zorginkoopbeleid steeds meer kunnen richten op de concrete waarde die de zorg voor de patiënt oplevert. Afspraken die goed zijn voor de patiënt, de zorgverlener én de premiebetaler. Het zorgcontract voor cardiologie met het Catharina Ziekenhuis, waarin de kwaliteit van zorg leidend is voor de beloning, is daar een voorbeeld van. We wonnen er de Value Based Healthcare Prize 2016 mee. Nieuwe manieren van samenwerken vonden plaats op tal van manieren. Zo hielpen we Ziekenhuis Bernhoven te krimpen in omzet door een meerjarencontract te sluiten en het verlies in inkomsten de eerste jaren te compenseren. Met het Zuyderland Medisch Centrum startten we een experiment met substitutie van zorg door e-health.

Succesvol sociaal debiteurenbeleid

Het sociaal debiteurenbeleid dat CZ groep al enkele jaren voert is succesvol en vindt navolging bij andere organisaties. CZ sluit meer betalingsregelingen af en treft deze op maat, waardoor het aantal succesvolle afbetalingen hoger is dan voorheen. Deze verbeterde betaalmoraal heeft er voor gezorgd dat CZ groep de helft minder kwijt is aan oninbare premie-achterstanden.

Profiel CZ groep

CZ groep is een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. Het hoogste bestuursorgaan is de Ledenraad, een raad van verzekerden. Met 3,6 miljoen verzekerden is CZ groep de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland. Sinds 1 januari 2009 voert CZ groep ook de zorgverzekeringsactiviteiten van labels Delta Lloyd en OHRA uit. Het jaarverslag 2016 vindt u op Jaarverslag.cz.nl.

Naar boven