CZ groep zette 576 miljoen euro in om premie 2016 te dempen

CZ groep heeft in 2015 € 576 miljoen ingezet om de premiestijging in 2016 beperkt te houden.

4 april 2016

Het resultaat op de basisverzekering is hierdoor € 46 miljoen negatief. Het resultaat op de aanvullende verzekering is € 11 miljoen. Dit maakt een negatief technisch resultaat van € 35 miljoen. Een positief beleggingsresultaat van € 47 miljoen zorgt ervoor dat CZ groep over 2015 een resultaat van € 12 miljoen heeft. De inzet van € 576 miljoen in de premie correspondeert met de belofte van CZ groep om reserves boven de streefsolvabiliteit aan haar klanten terug te geven via de premie.

De omzet van premies en bijdragen is in 2015 gestegen naar € 8,97 miljard (in 2014 € 8,37 miljard). De zorgkosten waren in 2015 € 8,52 miljard (in 2014 € 7,64 miljard). De stijging wordt met name veroorzaakt doordat de wijkverpleging vanaf 1 januari 2015 niet meer wordt bekostigd vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten) maar vanuit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

Financieel beleid

De kerntaak van CZ groep is het organiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Ons financieel beleid is erop gericht om hier de juiste basis voor te bieden. CZ groep hanteert de eisen van Solvency II om de vereiste solvabiliteit te berekenen. In de jaren dat sprake is van een overschot op onze solvabiliteit geven wij dat geleidelijk terug via de premie. Hiermee kunnen we de premie stabiel laag houden. Voor de premie van 2016 heeft CZ groep ongeveer de helft van de oversolvabiliteit ingezet: € 576 miljoen. De Solvency II ratio is nagenoeg gelijk gebleven (2014: 168,1 procent, 2015: 168,6 procent).

Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ groep: “Het verschil tussen premie en daadwerkelijke kosten van de zorgverzekering wordt steeds groter. Om de stijging die eigenlijk nodig was te beperken hebben we voor de premie van 2016 € 576 miljoen ingezet uit onze reserves. Er komt een moment dat er geen overreserves meer zijn. Dan moet het gat tussen premie en echte kosten van de zorg in Nederland gedicht worden door een forse premiestijging. Het is een moeilijke maatschappelijke taak om de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Onze opdracht schuurt soms met andere belangen. We willen ruim contracteren, maar niet wat niet goed genoeg is, te duur is of waarvan er al te veel is. CZ groep blijft onverminderd inzetten op het uitvoeren van haar maatschappelijke opdracht en blijft investeren in kwaliteit van zorg en een goede samenwerking met patiënten en zorgaanbieders.”

Ontwikkeling verzekerdenbestand

In 2015 kreeg CZ groep er 61.000 verzekerden bij, waarmee het totaal aantal verzekerden op bijna 3,5 miljoen uitkomt. Het behoud en de groei van ons klantenbestand is van belang voor onze slagkracht waarmee we onze maatschappelijke opdracht willen waarmaken de zorg te verbeteren en betaalbaar en toegankelijk te houden.

 

Profiel CZ groep

CZ groep is een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. Het hoogste bestuursorgaan is de Ledenraad, een raad van verzekerden. CZ groep is de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland voert sinds 1 januari 2009 ook de zorgverzekeringsactiviteiten van labels Delta Lloyd en OHRA uit. Het volledige financieel jaarverslag en maatschappelijk verslag 2015 vindt u op cz.nl/jaarcijfers.

Naar boven