CZ helpt klanten met laagdrempelig opsporen huidkanker

Zorg ontlasten en service verbeteren met app Skinvision

Klanten van CZ hebben sinds 2019 ruim 155.000 huidplekjes laten beoordelen op huidkanker door de app Skinvision. 146.000 keer kon de klant worden gerustgesteld met deze dienstverlening en hoefde hiervoor niet naar de huisarts. In totaal 122 keer gaf de (digitale) dermatoloog van Skinvision aan dat het met 90% zekerheid een melanoom betreft.

8 september 2020

CZ stelt de app nu al voor het tweede jaar als extra service beschikbaar aan alle verzekerden en hoopt hiermee de huisarts te ontlasten en verzekerden meer service te bieden. Het aanbod past binnen de ambitie om klanten dit soort nieuwste vormen van zorg te bieden. Het aantal verzekerden dat de app gebruikt groeit. Enkele verzekerden waarbij een melanoom is geconstateerd hebben in persoonlijke mails aan CZ laten weten dat ze er door de app op tijd bij waren en inmiddels succesvol zijn behandeld. CZ gaat de app ook voor 2021 gratis aanbieden aan verzekerden.

Zorg ontlasten en service verbeteren

Het aanbieden van de Skinvisionapp aan verzekerden is een van de voorbeelden waarbij inzet van technologie helpt de zorg anders in te richten en te ontlasten. CZ wil de zorg helpen duurzaam toekomstbestendig te maken voor iedereen en onze klant in het bijzonder. CZ doet dat vooral door inkoop, regie en duurzame coalities. Bij de uitwerking van onze strategie bouwen we liefst coalities met zorgverleners en organisaties die het grotere belang voorop stellen en die hun kennis en innovaties willen delen. CZ focust op een aantal aandachtsgebieden. Zo stimuleert CZ al een aantal jaren de inzet van e-health door kennisdeling, samenwerkingsverbanden en living labs. Veel patiƫnten zijn blij als een deel van de zorg via een app, beeldscherm of monitoringsysteem kan.