CZ houdt premiestijging beperkt

Tilburg - De premie van de basisverzekering van CZ gaat op 1 januari 2018 met € ­3,40 per maand omhoog (3%) en komt uit op € 116,25 (€ 1.395,00 per jaar). Dat is 6 euro onder de kostprijs. CZ zet hiervoor € 221 miljoen van haar overreserve* in.

10 november 2017

CZ biedt al een aantal jaren een verlieslatende premie aan. De werkelijke zorgkosten zijn hoger. Door geleidelijke inzet van overreserves kan CZ de premiestijging dempen. Als de overreserves op zijn, zal de premie flink stijgen. De stijging van de zorgkosten is dan ook zorgelijk, aldus Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ.

Van der Meeren pleit ervoor zo breed en creatief mogelijk te kijken naar effectieve manieren om de zorgkostenstijging af te remmen. “Er blijft binnen de Rijksbegroting steeds minder ruimte over voor andere uitgaven, die waarschijnlijk meer bijdragen aan een betere gezondheid dan alsmaar meer uitgeven aan zorg. Denk aan investeren in onderwijs voor kansarmen. Er is een duidelijke verwevenheid tussen sociaal economische status en gezondheid".

Samenhang schulden en gezondheidsproblemen

CZ heeft zelf vanuit de filosofie van ‘beter voorkomen dan genezen’ haar debiteurenbeleid aangepast. “Er is samenhang tussen het hebben van schulden en gezondheidsproblemen. Door tijdige signalering van betalingsproblematiek en het bieden van een oplossing op maat kan een domino-effect van verdere financiële problemen en daarmee gepaard gaande zorgconsumptie worden voorkomen.” Op deze gedachte is ook een project in Den Haag gestoeld, waarbij de gemeente samen met onder andere CZ gezinnen met schulden helpt om de oorzaak hiervan duurzaam weg te nemen.

CZ groep

CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en heeft geen winstoogmerk. CZ is de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland en landelijk actief, met een historisch gegroeid accent op het zuiden. CZ zet zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor verzekerden. Daarnaast werkt CZ samen met werkgevers aan het verbeteren van de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. CZ nam op 1 januari 2009 de zorgverzekeringsactiviteiten van Delta Lloyd en OHRA over. Onder deze labels voert CZ groep de zorgverzekering van deze partijen uit.

*Het vermogen minus de door de overheid verplichte financiële buffers.

Naar boven