CZ investeert met de Nierstichting in draagbare kunstnier

CZ participeert, samen met Zilveren Kruis en Menzis, in het initiatief van de Nierstichting om een draagbare kunstnier te ontwikkelen. Drijfveer: een betere kwaliteit van leven voor mensen die moeten dialyseren mogelijk maken tegen lagere kosten.

8 juni 2016

Met de komst van dit innovatieve kleine hemodialyse apparaat dat past op een nachtkastje wordt dat mogelijk. Die biedt veel keuzevrijheid waardoor patiënten die moeten dialyseren niet meer gebonden zijn aan het ziekenhuis.

'Een mijlpaal voor nierpatiënten', aldus Tom Oostrom, directeur Nierstichting. 'De unieke samenwerking met de zorgverzekeraars is erg belangrijk voor de realisatie van de draagbare kunstnier. Het laat zien dat zij het belang van deze innovatie op het gebied van dialyse onderschrijven. Deze unieke samenwerking creëert de mogelijkheid om de beschikbaarheid en het gebruik van het apparaat in het Nederlandse zorgsysteem reeds nu voor te bereiden.'

Innovatie in dialyse

Het perspectief voor dialysepatiënten is al tientallen jaren niet wezenlijk veranderd en de markt pakt het onvoldoende op. Dát is waarom de Nierstichting het initiatief heeft genomen tot de ontwikkeling van een draagbaar hemodialyse apparaat, dat thuis en op locatie kan worden gebruikt. Door het grote tekort aan orgaandonoren zijn veel nierpatiënten aangewezen op dialyse. Dat is een zware behandeling met ingrijpende gevolgen voor het leven van nierpatiënten en hun omgeving.

Vrijheid

Het draagbare hemodialyse apparaat is licht en klein en hierdoor makkelijk thuis te gebruiken of mee te nemen als handbagage op reis. Patiënten zijn daardoor voor hemodialyse niet meer gebonden om drie- of viermaal per week 4 uur te dialyseren in een ziekenhuis. Daarnaast biedt de draagbare kunstnier veel keuzevrijheid: patiënt en arts kunnen kiezen voor korte of langdurige dialyse, frequentere dialyse, op een plaats en tijd die de patiënt zelf kiest. Dit biedt een betere kwaliteit van leven en meer energie en vrijheid. Een enorm grote stap vooruit voor het leven van nierpatiënten.

Stimuleren regie patiënten

CZ is enthousiast om samen met de Nierstichting hard te werken om deze innovatie zo snel mogelijk voor de patiënten beschikbaar te krijgen: 'Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert. Patiënten hebben meer regie op hun leven en hun behandeling. Het maakt dialyseren thuis en onderweg veel toegankelijker. Bovendien zorgt een toename van patiënten die thuis dialyseren voor een daling van de behandelkosten in vergelijking met dialyse in een kliniek. Naast onze financiële steun, zetten wij onze expertise in om de komende jaren samen te werken aan een zo snel mogelijke implementatie in Nederland', aldus de visie van de drie zorgverzekeraars. Een prototype van de draagbare kunstnier wordt naar verwachting eind 2017 door een eerste kleine groep patiënten in een klinische setting getest.

Naar boven