CZ maakt samen met patiënten en zorgverleners afspraken over telebegeleiding bij hartfalen

Cardiologen, verpleegkundigen, huisartsen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars hebben in gezamenlijkheid samenwerkingsafspraken en kwaliteitscriteria opgesteld voor de invoering van telebegeleiding bij hartfalen.

13 juni 2016

Doel: telebegeleiding op een veilige, maatschappelijk en wetenschappelijk verantwoorde manier breed invoeren en opschalen in de behandeling van patiënten met hartfalen in Nederland.

Aantal patiënten neemt toe

"De verwachting is dat het aantal patiënten met hartfalen in Nederland tot 2040 zal toenemen. Telebegeleiding, educatie en monitoring van patiënten op afstand, gaan een steeds belangrijkere rol spelen in de zorg en ondersteuning van patiënten met hartfalen", aldus Inge van den Broek, beleidsadviseur van De Hart&Vaatgroep. "We weten al dat patiënten deze vorm van zorg waarderen".

Verantwoord inbedden van telebegeleiding in de hartfalenzorg

In het consensusdocument worden kaders gesteld waar een telebegeleidingssysteem aan moet voldoen, welke plaats telebegeleiding krijgt in de gezondheidszorg en wie er in aanmerking komt voor telebegeleiding. "Op deze manier willen we in gezamenlijkheid richting geven aan het verantwoord inbedden van telebegeleiding in de hartfalenzorg", zegt cardioloog Folkert Asselbergs van het UMC Utrecht. "We gaan starten met de implementatie, maar het is wel zaak landelijk eenduidig te registreren op dezelfde eindpunten en zo te onderzoeken voor welke groep patiënten telebegeleiding van toegevoegde waarde is en hoe we het kosteneffectief inzetten".

CZ

Naast patiënten en zorgverleners zijn zorgverzekeraars ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de afspraken. Jantien Nagtegaal, programmamanager Zorginnovatie bij CZ: "de implementatie van de Landelijke Transmurale Afspraak hartfalen in de regio's is volgens CZ een uitgelezen kans om ook afspraken te maken over de inzet van telebegeleiding. We hebben er als zorgverzekeraars vertrouwen in dat met deze samenwerkingsafspraken de verdere opschaling van zorgpaden hartfalen met de inzet van telebegeleiding een stap dichterbij is".

Het consensusdocument is tot stand gekomen door een samenwerking van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, De Hart&Vaatgroep, HartVaatHAG (huisarts expertgroep), Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen en zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis.

Naar boven