CZ maakt premie bekend

De meest gekozen basisverzekering van CZ (Zorg-op-maatpolis) kost volgend jaar €145,85 per maand, een stijging van €7,60.

10 november 2023

De premie is een schatting van de uitgaven die nodig zijn om de zorg volgend jaar te betalen. Deze kosten nemen toe, daardoor stijgt de premie. Joep de Groot, voorzitter Raad van Bestuur van zorg CZ: “De gevolgen van de vergrijzing worden steeds duidelijker zichtbaar. Ouder worden gaat gepaard met meer vraag naar zorg, dat kost meer geld. Verder zien we dat personeelskosten in de zorg sterk toegenomen zijn. Zorgpersoneel is waardevol en zij verdienen een eerlijke beloning, maar ook die moet uiteindelijk betaald worden uit de premie.”

Beperken premiestijging

De premiestijging van CZ is lager dan wat het kabinet op Prinsjesdag verwachtte. Daar werd uitgegaan van een stijging van de uitgaven aan zorg van 5,9 miljard euro. CZ maakt een scherpere inschatting van de zorgkosten waardoor de stijging van de premie beperkt wordt.

Inzet reserves

CZ vindt het belangrijk om een stabiel premiebeleid te voeren. Afgelopen jaren zette CZ reserves in om de premiestijging te dempen. Voor komend jaar vindt CZ dat niet verstandig. De scherpe inschatting van de zorgkosten gaat gepaard met een onzekerheid over de daadwerkelijke uitgaven aan zorg. Daarnaast blijft op deze manier geld beschikbaar om te investeren in de transitie om zorg ook op de lange termijn toegankelijk en betaalbaar te houden.

Veranderen voor beschikbare en betaalbare zorg

De zorg staat vandaag de dag voor andere vraagstukken dan voorheen. De vergrijzing betekent concreet dat meer mensen geholpen moet worden door een relatief kleiner aantal zorgverleners. “Dat kan alleen als we de zorg aanpassen aan de veranderende omstandigheden”, zegt De Groot. Daarom wil hij de komende jaren nog nadrukkelijker de prioriteit leggen op het beschikbaar houden van zorg. “We zien in het hele land plannen om de toegankelijkheid te waarborgen, dat is hoopvol. Het bieden van passende zorg staat centraal in de omslag die nu gaande is, samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties is daarbij essentieel. Als zorgverzekeraar werkt CZ op steeds meer plekken in coalities nauw samen om te waarborgen dat iedereen die zorg nodig heeft ook bij een zorgverlener terecht kan. We hebben niet meer de luxe om te wachten.”

Betrokkenheid van iedereen

De opgave waar de zorg voor staat is groot. Iedereen gaat het merken. “Dat betekent ook dat we bedacht moet zijn wat veranderen betekent voor mensen. Zij zijn onderdeel van de verandering, we moeten het samen vormgeven. Dat vraagt om een open en eerlijk gesprek. Over de zorgen, mogelijkheden maar ook onmogelijkheden.” Het Zeeuwse Burgerberaad is volgens De Groot een goed voorbeeld van het betrekken van inwoners bij de plannen over de zorg. “In Zeeland hebben inwoners laten zien dat zij zelf ook een belangrijke bijdrage willen leveren aan de zorgtransitie in hun provincie. Uiteindelijk is de zorg van de maatschappij.”

CZ groep

CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en heeft daarom geen winstoogmerk. Met 4,1 miljoen verzekerden is CZ groep de op een na grootste zorgverzekeraar van Nederland. CZ groep zet zich in om goede zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen die het nodig heeft. Sinds 1 januari 2009 voert CZ groep ook de zorgverzekeringsactiviteiten van labels Nationale Nederlanden en OHRA uit.