CZ maakt premie bekend

TILBURG – De premie van de basisverzekering (Zorg-op-Maatpolis) van CZ stijgt met € 8,55 per maand en komt daarmee uit op € 124,80. Dit is een stijging van 7,4% ten opzichte van de premie van vorig jaar. Een premie op basis van de werkelijke zorgkosten zou hoger zijn. Maar door de inzet van € 97 miljoen uit de reserves, kan CZ een premie aanbieden die € 2,75 per maand onder de kostprijs ligt.

9 november 2018

Door inzet van reserves heeft CZ de afgelopen jaren een premie onder de kostprijs aangeboden. Ook dit jaar is een deel van de reserves ingezet om de stijging van de premie te dempen. De mogelijkheid om reserves in te zetten, neemt af. Het moment dat CZ een kostendekkende premie moet aanbieden komt dichterbij.

De premie stijgt dit jaar minder hard dan het Ministerie van Volksgezondheid in september voorspelde. Dat komt omdat de zorgkosten dit jaar minder hard stijgen dan het ministerie berekend heeft. Toch is Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ, verontrust over de verwachte ontwikkeling van de zorgkosten. “De Rijksbegroting voorspelt een forse stijging de komende jaren en die is nog maar zeer beperkt te compenseren uit reserves. Als we de zorgkostenbegroting van de overheid volgen, dan betekent dit een grote stijging van de premie in de komende jaren.” Het is de rol van de zorgverzekeraar om goede afspraken te maken met zorgverleners om de stijging van de zorgkosten te beperken. “Het lijkt mooi als er telkens meer geld begroot wordt voor zorg, maar het is geen geld dat ergens op een plank ligt. De zorgkosten moeten via de premie door alle verzekerden betaald worden.”

Het betaalbaar houden van de zorg is geen eenvoudige opgave volgens Van der Meeren. “Het geld kan maar één keer worden uitgegeven. Dat brengt ook dilemma’s met zich mee. Soms moet je keuzes maken die spanning opleveren.” Zo vindt de bestuursvoorzitter innovaties in de zorg van groot belang, maar hij ziet ook dat deze innovaties de kosten in de zorg opdrijven. “Er komt nu alleen maar meer bij, we moeten ook afscheid durven nemen van oude structuren en behandelingen.”

Daarnaast groeit een belangrijk inzicht dat kwetsbare burgers met hun problemen vaak in de zorg terechtkomen, terwijl aanpak van de kern van de problemen (op gebied van onder meer wonen, geld en werk) beter zou zijn. Volgens CZ is meer zorg dan ook vaak niet de oplossing. Het helpen van huishoudens met multiproblematiek blijkt complex. Een samenspel tussen onder meer zorgverzekeraars, gemeenten maar ook andere partijen zoals woningcorporaties kan het verschil maken. Een betere gezondheid, zonder dat de kosten van de zorg toenemen.

CZ groep

CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en heeft geen winstoogmerk. CZ is de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland en landelijk actief, met een historisch gegroeid accent op het zuiden. CZ zet zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor verzekerden. Daarnaast werkt CZ samen met werkgevers aan het verbeteren van de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. CZ groep voert ook de zorgverzekeringsactiviteiten voor Nationale-Nederlanden en OHRA uit.