CZ maakt regionale meerjarige afspraak met Zuid-Limburgse huisartsen

Zorgverzekeraar CZ heeft samen met 70 huisartsenpraktijken en zorggroep HuisartsenOZL in Oostelijk Zuid-Limburg een regionaal meerjarig contract gesloten, een landelijke primeur. Dit regionale contract is het vervolg op het inmiddels succesvol gebleken project PlusPraktijken waaraan 14 praktijken met ondersteuning van de zorggroep uit de regio hebben gewerkt aan de huisartsenpraktijk van de toekomst.

8 oktober 2021

Alle huisartsenpraktijken in de regio hebben de werkwijze van de PlusPraktijken omarmd en gekozen voor het meerjarige regionale contract waarmee de innovatie en doorontwikkeling van de huisartsenzorg wordt geborgd. Deze overeenkomst is het volgende puzzelstuk die de gezondheidsverschillen en kosten in Zuid-Limburg ten opzichte van de rest Nederland moet normaliseren. Eerder sloot CZ al een 10-jarige overeenkomst met het Zuyderland ziekenhuis.

Wiro Gruisen, manager Regioregie bij CZ, over de samenwerking:

“Het is een uniek contract, maar achter deze bijzondere afspraak zit vooral het vertrouwen in elkaar. Met dat fundament hebben we de afgelopen jaren onze traditionele inkopersrol losgelaten en hebben we als partner zij aan zij met de huisartsen en HuisartsenOZL gekeken op welke manier we de regionale uitdaging konden aanpakken. De samenwerking leidde tot successen, nu is het tijd voor de volgende stap. Want om echt impact te maken op de regionale opgave is het van belang succesvolle pilots op te schalen.”

Betere zorg tegen maatschappelijke aanvaardbare kosten

In de constante zoektocht in de regio naar betere zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, startten 14 praktijken en Huisartsen Oost Zuid-Limburg samen met CZ in 2016 het project PlusPraktijken. Uit de tussenevaluatie van de Universiteit Maastricht bleek de aanpak succesvol: zorg dichterbij de patiënt waarmee veel geld bespaard wordt zonder dat dit ten koste gaat van de ervaren kwaliteit van zorg door de patiënt. Bijvoorbeeld door het voorkomen van onnodige doorverwijzing naar het ziekenhuis door specialisten spreekuur te laten houden in de praktijk. Of het benutten van de mogelijkheden van het PlusPunt Medisch Centrum, waar specialisten vanuit het ziekenhuis en huisartsen samenwerken. Ook zorg op afstand is via het PlusPraktijken concept versneld ingevoerd in de gehele regio door de invoering van de app Mijn Huisarts Online.

Uniek contract passend in regionale behoefte

De succesvolle samenwerking heeft nu opvolging gekregen in het nieuwe meerjarige contract. Een passend vervolg op de constructieve relatie tussen de huisartsen, zorggroep en CZ waarmee maximaal aangesloten wordt op wensen en behoeften van de patiënt én de zorgprofessionals in Zuid-Limburg. Zowel de huisartsen, via de zorggroep, als CZ zijn aangesloten bij een bredere coalitie gericht op toekomstbestendige zorg in de Mijnstreekregio. Het meerjarencontract sluit dan ook naadloos aan bij de aanpak van de uitdagingen in deze regio. Zo werd eerder al een 10-jarig contract gesloten tussen het ziekenhuis Zuyderland en CZ.

Innovatieve contractering binnen huidige kaders

Alle 70 huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg hebben vrijwillig besloten deel te nemen aan de meerjarige afspraak met CZ. Het innovatieve contract is tot stand gekomen binnen de huidige financieringsmogelijkheden. Zoals gebruikelijk wordt de huisartsenzorg deels rechtstreeks gecontracteerd tussen huisartsenpraktijken en de zorgverzekeraar (S1 gelden), en deels tussen de zorggroep en zorgverzekeraar met huisartsen als onderaannemer (S2 gelden).

Uniek is dat vorig jaar alle huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg positief hebben gereageerd op de keuze voor een zogenaamd regionaal S3 pakket. In dit pakket zijn verschillende innovatieve projecten gebundeld die tijdens het project Pluspraktijken succesvol zijn gebleken, aansluiten bij de regionale uitdaging en een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het 10-jarige contract tussen CZ en het Zuyderland.

Motivatie van huisartsen is groot

Alle huisartsenpraktijken in de regio van HuisartsenOZL hebben er vrijwillig voor gekozen om deel te nemen aan dit regionale S3 contract. Een unieke keuze waarmee het enthousiasme van huisartsen om een bijdrage te leveren aan de regionale opgave wordt onderschreven. De meerjarige overeenkomst biedt te huisartsen ondersteuning, maar vooral ook rust en zekerheid die nodig zijn om in de nieuwe manier van werken te investeren. De komende vier jaar gaan de huisartsenpraktijken met ondersteuning van zorggroep HuisartsenOZL aan de slag om samen verder te bouwen aan de huisartsenzorg van de toekomst in de regio. Tevens de beste garantie dat ook in de toekomst patiënten verzekerd zijn van toegang tot goede huisartsenzorg in Oostelijk Zuid-Limburg en voorkomt dat patiënten onnodig naar het ziekenhuis worden verwezen.

Bekijk de infographic