CZ maakt premie bekend

De meest gekozen basisverzekering (Zorg-op-maatpolis) kost volgend jaar € 134,50 per maand, een stijging van € 4,90. Toenemende zorgkosten zijn de oorzaak van de premiestijging. Door de teruggave van het overschot uit de landelijke catastroferegeling voor de coronapandemie, wordt een sterkere premiestijging voorkomen.

12 november 2021

Een stijging van de premie is geen fijne boodschap, dat realiseert CZ bestuursvoorzitter Joep de Groot zich goed. “Het berekenen van de premie was dit jaar een lastige opgave. Er zijn veel onzekerheden en de pandemie is nog niet voorbij. Het toenemend aantal besmettingen betekent opnieuw een groot beroep op de zorg. Het vraagt veel van hen. Maar ook van patiënten die mogelijk weer langer moeten wachten op hun geplande operatie. Veel onzekerheid over het verdere verloop en daarmee de impact op zorg.”

Teruggave overschot coronakosten dempt premie

De stijging van de zorgpremie wordt gedeeltelijk opgevangen door de teruggave van het overschot uit de landelijke catastroferegeling voor de coronapandemie. Deze wettelijke regeling vergoedt deels de kosten van de coronapandemie aan zorgverzekeraars. “Vorig jaar vielen de kosten van de reguliere zorg juist lager uit doordat veel zorg werd uitgesteld, het geld dat is overgebleven geeft CZ via een verlaging van de premie weer terug aan verzekerden”, laat De Groot weten. In totaal wordt ruim 200 miljoen euro teruggegeven.

Stijgende zorgkosten

Naast de impact van corona, lopen de kosten van de zorg ook jaarlijks verder op. Onder meer door vergrijzing, maar ook door stijgende prijzen van bijvoorbeeld geneesmiddelen en hogere salarissen voor zorgpersoneel nemen de zorgkosten toe. Iedere stijging van de zorgkosten moet uiteindelijk via de premie door alle verzekerden worden betaald.

“We hebben een ontzettend goed zorgsysteem, hoge kwaliteit en breed toegankelijke zorg voor iedereen. Er kan steeds meer, dat biedt perspectief voor patiënten. De keerzijde is steeds meer druk op zorgpersoneel en toenemende zorgkosten die de premie steeds verder opdrijven. Voor sommige mensen wordt het letterlijk onbetaalbaar. Ook voor de samenleving levert dit knelpunten op, want geld dat aan zorg wordt uitgeven kan niet worden geïnvesteerd in onderwijs, huisvesting of klimaat. Terwijl deze domeinen juist ook heel belangrijk zijn en invloed hebben op onze gezondheid. En een betere gezondheid is de beste manier om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.” aldus De Groot.

Gezondheid is meer dan zorg

De jaarlijks toenemende zorgvraag legt ook steeds meer druk op het zorgpersoneel. Het wordt steeds duidelijker dat zonder ingrijpen er straks onvoldoende personeel is om de zorg te verlenen. Om de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen, is het volgens De Groot essentieel dat we breder kijken naar wat het meeste bijdraagt aan het welbevinden en levenskwaliteit van mensen. “Door nadrukkelijker stil te staan bij de vraag wat echt belangrijk voor je is, kom je tot een betere oplossing.” CZ zet zich in om de zorg hierop aan te laten sluiten. Door bijvoorbeeld ‘samen beslissen’ en inzet van digitale mogelijkheden krijgen patiënten meer eigen regie.

“Maar gezondheid is meer dan zorg, het gaat om kwaliteit van leven”, benadrukt De Groot. “De individuele aanpak van medische problemen is van onschatbare waarde. Daarnaast ontstaat gelukkig ook steeds breder het besef dat gezondheidskansen veel meer samenhangen met langdurige en maatschappelijke problemen zoals werkloosheid, armoede en eenzaamheid. Want de meest passende oplossing vind je niet altijd in de zorg. Daarom werkt CZ bijvoorbeeld samen met huisartsen om een ander gesprek te voeren waar niet alleen de medische diagnose centraal staat.”

CZ groep

CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en heeft geen winstoogmerk. Met 3,7 miljoen verzekerden is CZ groep de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland. CZ groep zet zich in om zorg in Nederland te verbeteren, betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen die het nodig heeft. Sinds 1 januari 2009 voert CZ groep ook de zorgverzekeringsactiviteiten van labels Nationale Nederlanden en OHRA uit.