CZ maakt zorgpremie bekend

TILBURG - De meest gekozen basisverzekering (Zorg-op-Maatpolis) kost volgend jaar 129,60 euro per maand. Dat is 8,65 euro meer dan de maandelijkse premie van dit jaar. De stijging van de premie is voornamelijk het gevolg van de toenemende zorgkosten. Om de stijging van de premie te beperken, zet CZ ook dit jaar een deel van de reserves in.

12 november 2020

Toenemende zorgkosten veroorzaken premiestijging

Jaarlijks stijgen de zorgkosten, onder meer als gevolg van loon-en prijsstijgingen in de zorg en toenemende mogelijkheden van dure specialistische geneesmiddelen. Maar ook door een toenemende zorgvraag, bijvoorbeeld doordat Nederland vergrijst. Iedere stijging van de zorgkosten moet via de premie door alle verzekerden worden betaald.

Inzet van reserves

Een deel van de stijging van de zorgkosten vangt CZ op door het inzetten van reserves. CZ zet ruim 100 miljoen in om de stijging van de premie voor haar verzekerden volgend jaar te beperken.

Coronavirus

Het coronavirus heeft een grote impact op de zorg. Door het coronavirus zijn er veel extra zorgkosten gemaakt. Daar staat tegenover dat reguliere zorg tijdelijk stil heeft gelegen. CZ heeft samen met andere zorgverzekeraars verschillende financiële regelingen getroffen om zorgverleners in deze moeilijke periode overeind te houden. Per saldo is het effect van het coronavirus op de stijging van de zorgpremie beperkt.

Digitale zorgoplossingen waardevol

Als bestuursvoorzitter van CZ heeft Joep de Groot van dichtbij gezien dat de zorg in Nederland onder hoogspanning krachtig is gebleken. “In dit soort ongewone situaties moet je de dingen soms gewoon anders doen, iedereen binnen ons zorgstelsel heeft die verantwoordelijkheid genomen. Maar de grootste inspanning is geleverd door het zorgpersoneel, met hun toewijding hebben ze de belangrijkste invulling gegeven aan de zorg voor coronapatiënten.”

Maar De Groot benadrukt hierbij dat de inzet van digitale oplossingen in de zorg juist in deze tijd van groot belang zijn. “Het is een tijd met heel veel onzekerheden, vooral voor mensen die afhankelijk zijn van de zorg. Digitale zorgoplossingen kunnen juist in deze tijd een belangrijke bijdrage leveren. De coronacrisis heeft laten zien dat digitale zorg snel in gebruik genomen kan worden. Het was soms even wennen, maar patiënten en zorgverleners raakten er snel vertrouwd mee. Juist nu is het de tijd om de trend ook door te zetten. Omdat het helpt de zorg in de komende periode toegankelijk te houden en zorgverleners kan ontlasten, maar ook om de toekomstbestendigheid van de zorg te verbeteren. We mogen niet vergeten dat er ook na de coronacrisis nog steeds een grote druk op de zorg zal zijn.”

Vergoeding ziekenhuizen

CZ maakt met veel zorgverleners afspraken over de kwaliteit en kosten van behandelingen aan verzekerden. Het is belangrijk dat verzekerden weten met welke zorgverleners CZ een afspraak heeft gemaakt, want dit heeft mogelijk invloed op de vergoeding. Door het coronavirus zijn veel afspraken met ziekenhuizen nog niet afgerond. Om verzekerden toch houvast te geven bij de keuze van hun polis, geeft CZ op haar website aan dat zorg bij ziekenhuizen wordt vergoed alsof er een overeenkomst is. Ook wanneer deze overeenkomst er nog niet is.