CZ nauw betrokken bij nieuwe geboortezorg-organisatie Annature

Op woensdag 8 februari 2016 vond in Breda de startbijeenkomst plaats van de nieuwe geboortezorg-organisatie Annature; een samenwerkingsverband tussen het Amphia Ziekenhuis in Breda en alle dertien verloskundigenpraktijken uit de regio, van Zevenbergen tot Chaam en van Breda tot aan Oosterhout.

9 februari 2016

Minister Schippers van VWS benadrukte tijdens de bijeenkomst dat Breda landelijk voorop gaat als het gaat om de integrale geboortezorg. Zorgverzekeraar CZ heeft Annature vanaf het begin steeds gesteund.

Geboortezorg beter organiseren

Overal in Nederland wordt de geboortezorg tegen het licht gehouden en omgevormd tot samenwerkingsverbanden. Het doel van Annature: de zorg voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind nog beter maken en het terugdringen van babysterfte. Partijen komen hiermee tegemoet aan de landelijke oproep van minister Schippers om regionaal de geboortezorg beter te organiseren.

In veel regio’s komt de samenwerking tussen verloskundigen uit de eerste en tweede lijn, gynaecologen, kinderartsen en kraamverzorgenden op gang, maar in Breda zijn ze er echt klaar voor. Zwangere vrouwen krijgen een vast klein team van zorgprofessionals in hun buurt. Verloskundigen en gynaecologen bekijken vervolgens samen wat het beste is voor de cliënt. Daarbij heeft de cliënt zelf ook een belangrijke stem. Bevallen kan thuis, of in geboortecentrum Origine als het kan en in het ziekenhuis als dat medisch noodzakelijk is. Waarbij alle professionals vanuit hetzelfde cliëntdossier werken. Zodat iedereen altijd dezelfde informatie voor handen heeft en de zwangere vrouw haar verhaal maar één keer hoeft te vertellen.

Verandering

Voor zwangere vrouwen in en rond Breda verandert er nogal wat dit jaar, hoewel niet alles te merken is. Er wordt gewerkt met één dossier en vanaf het begin is al duidelijk wie de kraamzorg op zich neemt na de geboorte. Met een vast team van verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamverzorgsters kan iemand beter een vertrouwensband opbouwen, is de gedachte. Er staat ook een organisatie boven met een directie en één portemonnee.

Tegen babysterfte

Enkele jaren geleden verscheen een alarmerend onderzoek naar babysterfte in ons land. Er sterven naar verhouding in Nederland meer kinderen dan in onze buurlanden. Dat heeft vrijwel zeker te maken met het hoge aantal thuisbevallingen. Vanuit de overheid is daarna een campagne gestart om dat probleem aan te pakken die resulteerde in de komst van geboortecentra.

Naar boven