CZ neemt deel aan Vaste Lasten Pakket

Maandelijks je vaste lasten kunnen betalen. Dat is de garantie die mensen krijgen die deelnemen aan het Vaste Lasten Pakket. Met dit initiatief worden mensen met beginnende financiële problemen geholpen om te voorkomen dat ze echt in de problemen komen. Als één van de partners is CZ betrokken bij het initiatief van het Vaste Lasten Pakket wat onlangs in Den Haag is gelanceerd.

3 oktober 2019


Met het Vaste Lasten Pakket worden de maandelijkse betalingen voor de belangrijkste vaste lasten centraal geregeld. Zo hebben mensen direct zicht op wat ze de rest van de maand te besteden hebben. Het scheppen van overzicht in hun financiën geeft mensen rust en zorgt voor minder stress. En juist die stress zorgt er voor dat mensen met (beginnende) financiële problemen meer zorg consumeren. “CZ zet zich daarom al jaren in om mensen met schulden te helpen. Niet alleen omdat daarmee voorkomen wordt dat zij extra zorg nodig hebben, maar juist ook om er voor te zorgen dat deze mensen perspectief blijven zien in hun toekomst”, aldus Patricia van Oosterhout, manager debiteurenbeheer van CZ. “Onze deelname aan het Vaste Lasten Pakket is dan ook vanzelfsprekend.”

Kracht van samenwerking

De vaste lasten van een huishouden zijn van veel verschillende organisaties afkomstig. Kosten voor huur of hypotheek, energie en water, televisie- en telefoonabonnementen en de (zorg)verzekering komen iedere maand terug. Voor mensen met een zwakkere financiële positie betekent dit iedere maand opnieuw keuzes maken. Want naast de vaste lasten moet er natuurlijk ook gegeten worden. Patricia van Oosterhout vult aan: “het is goed dat verschillende organisaties meedoen met het Vaste Lasten Pakket. Want meestal zijn wij niet de enige organisatie waar de klant betalingsproblemen heeft. Juist door met andere organisaties samen te werken, kunnen deze mensen echt geholpen worden.”

Besparen op vaste lasten

Naast het centraal regelen van betalingen wordt er samen met de deelnemers ook bekeken of zij het maandelijkse bedrag voor hun vaste lasten omlaag kunnen krijgen. Die besparing ontstaat onder meer door de best passende producten voor de deelnemer uit te kiezen en daarvoor contracten in overleg met de deelnemende organisaties aan te passen. De grotere betalingszekerheid is voor hen reden om hier aan mee te werken. Op deze manier werkt het Vaste Lasten Pakket zowel in het voordeel van de deelnemer als voor de verschillende organisaties. Naast CZ doen vanuit de zorgverzekeraars ook Zilveren Kruis en VGZ mee.

Pilot in Den Haag

Op donderdag 26 september is het Vaste Lasten Pakket officieel gelanceerd in Den Haag bij Schuldenlab070. Binnen het Schuldenlab070 werkt de gemeente Den Haag samen met verschillende publieke en private organisaties aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor het oplossen van schulden en armoede. De bedoeling is dat het Vaste Lasten Pakket ook in andere gemeenten wordt geïntroduceerd.