CZ publiceert inkoopbeleid 2022

CZ werkt samen met zorgverleners aan goede zorg, die aansluit bij de behoefte van de patiënt tegen een redelijke prijs. Om dat te bereiken maakt CZ met zorgverleners afspraken over de zorg aan verzekerden. Het jaarlijkse zorginkoopbeleid maakt duidelijk wat onze visie daarbij is, maar ook hoe het proces verloopt, welke minimumeisen worden gehanteerd en wat het kwaliteitsbeleid is. De rode draad van het beleid voor 2022 is ‘Verantwoord en Dichtbij’, en is een voorzetting van het beleid van eerdere jaren.

31 maart 2021

Net als eerdere jaren ligt in het beleid een duidelijke ambitie om kwaliteitsverbetering van de zorg verder te stimuleren, digitale zorg verder op te schalen en regionale gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Daarover maken we afspraken met zorgverleners. Soms gaat CZ daarin een stap verder. Met zorgverleners die samen met CZ de verantwoordelijkheid willen nemen om de zorg toekomstbestendig te maken, zoekt CZ verdergaande samenwerking. In een Duurzame Coalitie, een samenwerking waarin co-makership centraal staat.

Vrouw en kind bij de dokter met mondkapje

Dichtbij als het kan

Dichtbij als het kan, is een belangrijk uitgangspunt van het beleid dat enkele jaren geleden is ingezet en past bij de trend die al enige tijd zichtbaar is in de zorg. De patiënten ervaren het als prettig om zorg zoveel mogelijk in vertrouwde omgeving te ontvangen. Het afgelopen jaar kende deze trend een enorme versnelling.

Gedurende de coronapandemie ontstonden in korte tijd veel innovaties en creatieve oplossingen voor acute problemen. Dankzij technologie zoals beeldbellen en telemonitoring konden sommige behandeling toch doorgang vinden. De pandemie heeft zichtbaar gemaakt wat de voordelen zijn van die technologie in de zorg. We merken dat steeds meer verzekerden en zorgverleners deze ontwikkeling omarmen. De bereidheid tot innoveren is een goede basis voor de structurele vernieuwingen die noodzakelijk zijn in de zorg. Met het inkoopbeleid 2022 stimuleert CZ nadrukkelijk deze noodzakelijke beweging en versnelt daarmee het gebruik van digitale zorg in het zorgproces.

In alle gevallen verantwoord

Goede zorg dichtbij huis is fijn, maar soms kan een complexe behandeling voor een deel beter in een ziekenhuis verder weg worden gedaan. Omdat daar meer expertise aanwezig is. Helaas zien we dat er nog grote behandelverschillen zijn tussen patiënten met dezelfde kenmerken. Daarom heeft CZ de afgelopen jaren al voor verschillende kankersoorten stappen gezet op het gebied van centralisatie van kennis en kunde in expertcentra, bijvoorbeeld bij prostaatkankerzorg. Deze ontwikkeling wordt voortgezet, ook in 2022 gaat CZ verder met het inzetten op expertzorg voor meerdere kankersoorten zoals Longkanker en Primaire Tumor Onbekend. Op die manier zorgen we dat iedere patiënt de zorg krijgt die nodig is.

Want zorg moet in alle gevallen verantwoord zijn. Dat betekent dat de zorg betaalbaar moet blijven, maar vooral ook kwalitatief verantwoord is. Het is een continue afweging tussen verantwoorde kwaliteit, kosten en toegankelijkheid.

Lees hier over het inkoopbeleid van CZ