CZ publiceert jaarverslag 2021

  • Jaarcijfers 2021: Beperkt negatief resultaat, forse teruggave uit reserves aan verzekerden.
  • Joep de Groot: “Blijvend samenwerken om zorg toegankelijk te houden is topprioriteit.”
  • Passende zorg vraagt om digitale én sociale innovaties.

De afgelopen twee jaar stonden zorg en gezondheid in het middelpunt van de aandacht. Goede zorg is onmisbaar, niet eerder was dit zo zichtbaar. De aanhoudende coronapandemie zette de toegang tot zorg onder druk, velen hebben dit gevoeld. Ook op de activiteiten van zorgverzekeraar CZ is de pandemie vanzelfsprekend merkbaar geweest. In de presentatie van het jaarverslag 2021 wordt teruggekeken op een intens jaar, maar er wordt ook vooruit geblikt. Want het is belangrijk dat er nu stappen worden gezet om de zorg ook in de toekomst goed en toegankelijk te houden voor iedereen.

29 maart 2022

“Ondanks onze hoop hield de pandemie in 2021 aan en werd opnieuw van zorgverleners een enorme prestatie gevraagd. Zij hielden de coronazorg overeind, maar er kon niet worden voorkomen dat een deel van de reguliere zorg werd uitgesteld en patiënten langer moeten wachten op een behandeling. Toegankelijkheid van de zorg was niet zo vanzelfsprekend als we verwachten.” Joep de Groot, voorzitter Raad van Bestuur van CZ, wil daarmee de urgentie van de zorgtransformatie benadrukken. “Blijvend samenwerken om de zorg toegankelijk te houden is topprioriteit. Terwijl we nog steeds in een uitdagende periode zitten, is het noodzakelijk om ook vooruit te kijken. Want de plafonds komen in zicht, tekort aan zorgpersoneel en toenemende zorgvraag door vergrijzing zet de toegankelijkheid verder onder druk. In sommige regio’s is dat nu al voelbaar, we kunnen daarom niet langer wachten.”

CZ Hoofdkantoor met CZ logo

Financieel resultaat

De coronapandemie heeft ook in 2021 grote invloed op het financieel resultaat van CZ groep. Enerzijds door de hoge corona-gerelateerde zorgkosten en de uitvoering van diverse financiële regelingen voor zorgaanbieders. Anderzijds is er sprake van lager uitvallende kosten voor reguliere zorg. Via de landelijke Catastroferegeling van de Zorgverzekeringswet ontving CZ een substantiële bijdrage voor de compensatie van pandemie-gerelateerde kosten.

Het effect hiervan vertaalt zich in een negatief technisch resultaat voor CZ groep van 225 miljoen euro op de basisverzekering. Op de aanvullende verzekering werd een positief resultaat van 77 miljoen euro gerealiseerd. In combinatie met onder meer 121 miljoen euro beleggingsopbrengsten en 5 miljoen euro overig resultaat komt het financieel resultaat voor 2021 in totaal negatief uit op 22 miljoen euro. Het negatieve resultaat op de basisverzekering wordt mede veroorzaakt door het niet-kostendekkend aanbieden van de basisverzekeringen in 2022, hiervoor is 254 miljoen euro uit de reserves ingezet. De premies en bijdragen namen vorig jaar af met 144 miljoen euro tot 10.924 miljoen euro.

Passende zorg en ondersteuning

Om invulling te geven aan de noodzakelijke zorgtransformatie werkt CZ samen met zorgverleners en andere organisaties. “Meer geld is geen houdbare oplossing. Het is essentieel om verder te kijken, alleen in samenwerking kunnen we oplossing vinden voor passende zorg en ondersteuning. Hierin speelt niet alleen de verdere digitalisering van zorg een belangrijke rol, maar vooral ook de focus op wat belangrijk is voor de patiënt,” zegt De Groot. “De zorg biedt goede medische oplossingen, maar soms is de onderliggende vraag niet per se van medische aard. Naast technische innovaties kijken we daarom ook naar sociale innovaties. Pas wanneer persoonlijke waardes van de patiënt centraal staan, kan je echt een oplossing bieden die past bij wat de patiënt wil en belangrijk vindt.” Daarnaast zullen we volgens De Groot ook echt moeten inzetten om de zorg op passende wijze te verlenen. “Steeds meer mensen hebben de voordelen van digitale middelen in de zorg inmiddels ontdekt. Het biedt gemak en de mogelijkheid om veel meer zorg en gezondheidszaken zelf te regelen. Passende zorg betekent ook dat iedere patiënt die dat wil gebruik moet kunnen maken van de digitale mogelijkheden die er zijn.”

CZ groep

CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en heeft geen winstoogmerk. Met 3,7 miljoen verzekerden is CZ groep de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland. CZ groep zet zich in om zorg in Nederland te verbeteren, betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen die het nodig heeft. Sinds 1 januari 2009 voert CZ groep ook de zorgverzekeringsactiviteiten van labels Nationale Nederlanden en OHRA uit. Het geïntegreerde jaarverslag 2021 is vindbaar via jaarverslag.cz.nl.