Inzet reserves en slecht beursjaar drukken resultaat CZ groep

Tilburg, 28 maart 2023 – Zorgverzekeraar CZ groep heeft 2022 afgesloten met een negatief financieel resultaat van 78 miljoen euro, vooral door verlies op beleggingen. Financieel is CZ echter zo robuust dat het in ook in 2022 opnieuw reserves kon inzetten om de premiestijging te dempen in een voor veel verzekerden moeilijke tijd. Daarvoor trok CZ 155 mln uit (2021: 254 mln).

28 maart 2023

Op de basiszorgverzekeringen realiseerde CZ een positief resultaat van 61 mln (2021 -225 mln), onder andere dankzij een gunstig uitvallende voorlopige afrekening van de COVID19-regelingen van de afgelopen jaren. De aanvullende verzekeringen boekten een positief resultaat van 44 mln (2021: 77 mln). De -183 mln verlies (2021: +121 mln) op de beleggingsportefeuille was te wijten aan de opgelopen inflatie en gestegen rente door de oorlog in de Oekraïne. Bij dat alles nam de omzet toe tot 11,086 miljard (2021: 10,924 miljard), door hogere zorgverzekeringspremies en bijdragen van het Rijk.

Per verzekerde stegen de gemiddelde premie en rijksbijdragen met een kleine 3 procent naar 3.056 euro (2021: 2.968 euro). Het bedrag dat CZ in totaal uitkeerde aan ziektekosten bleef in euro’s met 10,709 miljard vrijwel gelijk. Ten opzichte van 2021 waren echter minder mensen bij CZ verzekerd. Per verzekerde steeg de gemiddelde uitkering van ziektekosten met 2,8 procent naar € 2.952 (2021: € 2.871).

“Het inzetten van onze reserves om de premie betaalbaar te houden past in ons beleid”, stelt CZ-bestuursvoorzitter Joep de Groot. “Wat we in financieel goede jaren overhouden, gaat in een ander jaar weer terug naar onze verzekerden.” Meer nog dan over het aanhoudende oplopen van de zorgkosten maakt De Groot zich zorgen over het steeds nijpender tekort aan zorgcapaciteit. “De zorg staat enorm onder druk. Onze grootste uitdaging is samen met de zorgverleners het anders te gaan organiseren. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat iedereen ook de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.”

CZ groep

CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en heeft geen winstoogmerk. Met ruim 4 miljoen verzekerden (2023) is CZ groep de op een na grootste zorgverzekeraar van Nederland. Sinds 1 januari 2009 voert CZ groep ook de zorgverzekeringsactiviteiten van labels Nationale Nederlanden en OHRA uit. 

Bekijk het jaarverslag 2022