CZ stimuleert mogelijkheid echografie bij de huisarts

Voor een echo niet naar het ziekenhuis, maar gewoon naar de huisarts. Voor steeds meer mensen wordt dit mogelijk.

5 januari 2018

Succesvolle pilot uitgebreid

Sinds 1 januari 2018 is een succesvolle pilot, zoekboekzorg.nl, uitgebreid naar nog meer huisartsenprakijken. Huisartsen werken samen met radiologen in de huisartsenpraktijk. Ook kunnen praktijken waar geen echo’s worden gemaakt doorverwijzen naar andere huisartsen die dat wel doen, in plaats van naar het ziekenhuis. De ziekenhuizen HAGA en HMC en de zorgverzekeraars CZ en Menzis werken samen in dit project.

“Een echo laten maken in een vertrouwde omgeving, met directe terugkoppeling over de uitslag. Dat is pure winst voor de patiënt,” licht mede-initiatiefnemer Robert Weij van PluhZ en zoekboekzorg.nl toe. “Daarvoor hebben we een slim logistiek proces bedacht, waarbij de apparatuur optimaal wordt ingezet. Zo helpt deze innovatieve aanpak ook nog de zorgkosten laag te houden. Hopelijk doet Haags voorbeeld volgen, want dit concept is toepasbaar in heel Nederland.”

Patiënten enthousiast

Het uitbreiden van echografie bij de huisarts is geen spontane ingeving: de afgelopen periode is er in een pilot in Den Haag geoefend met deze techniek met een slim logistiek systeem. “Patiënten waren erg positief in de evaluatie,” aldus Gaby Prins-Siemons, Zorginkoper van CZ. “Ook de zorgaanbieders zelf en wij als zorgverzekeraar waren enthousiast. Patiënten kunnen sneller bij de huisarts op spreekuur komen dan voor een echo naar het ziekenhuis gaan. Patiënten vinden het prettig dat ze gezamenlijk beslissingen nemen met de huisarts en radioloog samen. Gelukkig blijkt dat het in veel gevallen gaat om bevestiging dat het niet om een ernstige ziekte gaat: de meeste echo’s leiden niet tot een diagnose.”

IJzersterke combinatie

In de pilot, die vanaf februari tot december 2017 liep, zijn zo’n 432 patiënten voor een echo-onderzoek bij de huisarts geweest. Nu wordt uitgebreid kan een veelvoud daarvan terecht. Radioloog Dr. Geert Lycklama à Nijeholt “Huisarts en radioloog is een ijzersterke combinatie – gesteund door een radioloog kan de huisarts veel meer problemen zelf oplossen en is verwijzing naar de 2de lijn vaak overbodig.”