CZ stuurt brief aan ouders van kinderen die niet naar de tandarts gaan

CZ gaat al haar verzekerden met kinderen tot 18 jaar die niet naar de tandarts gaan, informeren over het feit dat een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist voor hen kosteloos is. CZ doet dit naar aanleiding van de bevestiging door de Autoriteit Persoonsgegevens dat er geen bezwaar is tegen het preventief informeren van verzekerden in het belang van een goede mondzorg.

21 februari 2020

Mondzorg kosteloos tot 18 jaar

Een deel van de kinderen in Nederland komt zelden tot nooit bij de tandarts. Dit terwijl verzorging en controle van het gebit al vanaf jonge leeftijd belangrijk is om op latere leeftijd gebitsproblemen te voorkomen. Een bezoek door kinderen aan de tandarts wordt onder andere vermeden omdat ouders denken dat zij hiervoor moeten betalen. Maar mondzorg voor kinderen tot 18 jaar is kosteloos en er geldt ook geen eigen risico of eigen bijdrage. Op deze manier kunnen kinderen zonder dat moet worden bijbetaald naar de mondhygiënist of tandarts. Alleen aan specifieke behandelingen zoals een bijvoorbeeld een beugel zijn er extra kosten verbonden.

Mondzorg kinderen

Privacygegevens

In september vorig jaar werd vanuit verschillende kanten opgeroepen tot het actief informeren van verzekerden over het kosteloos bezoek van kinderen aan de tandarts. Daarbij deed de vraag zich voor of zorgverzekeraars dit vanuit het oogpunt van privacy wel mogen. Zorgverzekeraars hebben de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd welke ruimte er is om verzekerden, waarvan zij zien dat hun kinderen niet bij de tandarts komen, persoonlijk te informeren. De AP heeft onlangs geoordeeld dat dit onder strikte voorwaarden mogelijk is.

Brief

CZ is blij met het oordeel van de AP. “De uitleg van de AP heeft ons doen besluiten om per direct al onze verzekerden met kinderen waarvan wij in onze declaratiegegevens zien dat ze niet bij de tandarts komen, aan te schrijven”, aldus Klaartje van der Laken, zorginkoper mondzorg. “Het is heel belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd bij de tandarts komen. Zo raken ze gewend aan een periodieke controle bij de tandarts maar nog veel belangrijker, het voorkomt grote gebitsproblemen op latere leeftijd.” Een eerste groep ouders en verzorgers ontvangt komende dagen een brief van CZ. De weken daarna worden alle verzekerden met kinderen tot 18 jaar en van wie geen tandartskosten worden gedeclareerd, aangeschreven. Daarnaast vraagt CZ met ‘Gewoon gaaf’ blijvend aandacht om het gebit van kinderen gaaf te houden en wordt met verschillende gemeenten samengewerkt om meer kinderen bij de tandarts te krijgen.