CZ stuurt op verantwoorde medicijnproductie

Zorgverzekeraar CZ heeft afgelopen maanden meerdere stappen gezet om te komen tot afspraken die moeten leiden tot wereldwijd duurzame productie van geneesmiddelen. Medio maart 2018 is CZ benaderd door het tv-programma Zembla. Het programma was bezig met een reportage over de fabricage- en distributieketen van geneesmiddelen.

12 juli 2018

Uit onderzoek van Zembla zou blijken dat de omstandigheden waaronder geneesmiddelen in bepaalde delen van de wereld geproduceerd worden een schadelijk effect hebben op milieu en mens in de directe omgeving van de fabrieken. CZ werd om een reactie gevraagd en kreeg de mogelijkheid om de beelden voor de uitzending te bekijken. Marie-José van Gardingen, onder meer woordvoerder van CZ: ‘We hebben er op vertrouwd dat instanties die zicht moeten houden op mens- en milieuomstandigheden hun werk doen. Echter als afnemer van de middelen voor onze klant voelen wij ook een verantwoordelijkheid.’ Na vergeefse pogingen tot hoor en wederhoor bij de fabrikant die het meest in beeld is (Aurobindo Pharma) besluit CZ te reageren in de uitzending. Deze reactie is te zien in de uitzending van Zembla: “de prijs van het goedkope medicijn” van 11 april 2018 (CZ-reactie vanaf 33.40 min).

Aanspreken

Al voordat Zembla CZ benaderde voor een reactie was CZ bezig om een verklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op te nemen in haar inkoopronde voor geneesmiddelen. CZ wil behalve de laagste prijs en beschikbaarheid ook duurzaamheid als factor meewegen in haar keuze voor een geneesmiddel. De ondertekende duurzaamheidsverklaring was één van de voorwaarden om mee te kunnen doen aan de inkoopronde van geneesmiddelen voor 2019. Manager Farmacie van CZ Rens van Oosterhout hierover: ‘We zijn er ons van bewust dat alleen het opvragen van een ondertekende duurzaamheidsverklaring niet zal leiden tot drastische verbeteringen op het gebied van werk- en productieomstandigheden aan de andere kant van de wereld. We kunnen als zorgverzekeraar alleen weinig invloed uitoefenen op de mondiale geneesmiddelenindustrie. We zijn daarbij realistisch, dat verwachten we ook niet. Maar dat weerhoudt ons er niet van wel te beginnen met op verschillende manieren bewustzijn te creëren vanuit het principe, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wij hebben ook Aurobindo Pharma aangesproken op haar verantwoordelijkheid. Aurobindo heeft ons laten weten dat zij over de aantijgingen van Zembla een klacht hebben ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. CZ volgt de situatie op de voet en zal zich beraden op te nemen stappen, afhankelijk ook van de inhoud van de uitspraak van de raad.’

CZ blijft aanjager

Om haar intenties meer kracht bij te zetten is CZ bovendien in overleg getreden met de Ministeries van VWS en Buitenlandse Zaken, vertegenwoordigers van de koepels van geneesmiddelenfabrikanten en de andere grote landelijke zorgverzekeraars. Met het samenbrengen van deze partijen heeft CZ het onderwerp om te beginnen op nationaal niveau op de agenda geplaatst. Doel is om met de markt tot afspraken te komen die leiden tot verbeteringen in de omstandigheden waaronder geneesmiddelen overal ter wereld worden geproduceerd. Het eerste overleg heeft plaatsgevonden op 4 juli jl. Betrokken partijen hebben de intentie uitgesproken om samen tot afspraken te komen. De eerste vervolgafspraak is inmiddels gepland.