CZ werkt nu met álle Zeeuwse gemeenten samen om mensen met multiproblematiek te helpen

Zorgverzekeraar CZ heeft onlangs weer met twee nieuwe gemeenten in haar kerngebied de afspraak gemaakt om over de stelsels heen samen te werken voor een brede aanpak van het helpen van verzekerden met multiproblematiek. Het betreft de gemeenten Hulst en Waalwijk. Met de afspraken met Hulst werkt CZ nu met álle 13 Zeeuwse gemeenten samen.

23 september 2022

Klanten van CZ die moeite hebben met het betalen van hun zorgpremie, hebben vaak ook andere schulden en problemen. Onder de vlag van Samenwerking over Stelsels (SOS) helpt CZ samen met inmiddels 53 gemeenten in Nederland naar het zoeken van een oplossing. ‘We helpen ze de vicieuze cirkel waarin ze vaak beland zijn te doorbreken. Als zorgverzekeraar spelen we een verbindende rol tussen klant en gemeente en hebben we een signaalfunctie om vroegtijdig iemand die in de problemen dreigt te komen naar het integrale hulptraject van de gemeente te begeleiden,’ aldus Peter Kakebeeke, manager Servicekantoren van CZ.

De doelgroep

Samenwerken Over Stelsels is primair gericht op klanten die kampen met multiproblematiek. Vaak is in het leven van deze klanten iets ingrijpends gebeurd. Zoals verlies van werk, echtscheiding, overlijden van een naaste en onverwachte financiële problemen. Er is veelal sprake van een hogere zorgconsumptie. ‘Onlangs hebben we bijvoorbeeld nog een verzekerde met psychische klachten kunnen helpen. Het ging om iemand die parttime werkt maar regelmatig terugviel en dan ook aan zelfbeschadiging deed. Dan ging het weer een tijd een stuk slechter. Inmiddels hebben we in overleg met de behandelaar samen met de gemeente waarin deze verzekerde woont een hulphond toegezegd die kan helpen bij het signaleren van spanningsklachten en de spanning ook kan laten afnemen. De hond zou niet vergoed worden door de gemeente en ook valt het niet onder de zorgverzekering. We hebben het nu samen geregeld en daarmee voorkomen we dat iemand zwaardere behandeling nodig heeft, dus meer zorg nodig heeft en waarschijnlijk ook niet of minder meer kan werken. Dat vergt dus een soort voorinvestering om erger te voorkomen en daarmee is niet alleen de verzekerde geholpen maar vaak voorkomt het uiteindelijk dus ook nog hogere maatschappelijke kosten,’ aldus Peter Kakebeeke.

Brede aanpak voor kwetsbare verzekerden

Vanaf 2015 zet CZ zich actief in voor verzekerden met betalingsproblemen. ‘We zien dat een deel van de mensen met betalingsproblemen regelmatig met een veelvoud van gezondheidsproblemen kampt waarvan de oorzaak lang niet altijd medisch is. Heel vaak hangen hun problemen samen met financiële zorgen en sociale moeilijkheden. Peter Kakebeeke: ‘Wij zijn als zorgverzekeraar gestart in 2015 met een andere benadering van 'wanbetalers' door goed te kijken naar wat hun problemen zijn en wat hen echt duurzaam verder helpt. En we zijn met partners gaan praten, niet alleen in de zorg maar juist ook in het domein van welzijn, zoals gemeenten. Veel mensen met schulden en andere bestaansonzekerheden (geen stabiele woonplek etc.) krijgen gezondheidsklachten door stress. Dat los je niet op met een doorverwijzing naar een zorgverlener omdat je dan vooral aan symptoombestrijding doet terwijl de oorzaken niet worden weggenomen. Positief is dat we zien dat hier ook in het onlangs gesloten Integraal Zorg Akkoord aandacht voor wordt gevraagd.’