CZ werkt samen in de strijd tegen malafide thuiszorgorganisaties

CZ slaat samen met andere zorgverzekeraars, de toezichthouders NZa, IGJ, iSZW en met het Openbaar Ministerie de handen ineen om misbruik, fraude en zorgverwaarlozing in de wijkverpleging te stoppen.

26 juni 2019

Toezichtacties bij bedrijven die wijkverpleegkundige zorg aanbieden

De afgelopen weken is een start gemaakt met verschillende toezichtacties bij bedrijven die wijkverpleegkundige zorg aanbieden. Aanleiding voor de gezamenlijke actie is het aantal meldingen van fraude en misbruik in deze tak van zorg. Het gaat dan om te hoge declaraties voor zorg die soms niet eens geleverd wordt, terwijl cliënten die wijkverpleegkundige zorg wel nodig hebben. Deze kleine groep zorgaanbieders stelt de grote meerderheid die goede zorg levert en goed declareert in een kwaad daglicht. Ze beschadigen het vertrouwen in zorgaanbieders die de goede kwaliteit van zorg bieden die we in Nederland hebben.

Kwaliteit en veiligheid van zorg onder druk

De zorgverzekeraars en toezichthouders zien dat het eenvoudig is om een zorgorganisatie te beginnen, waardoor bestuurders die de fout in zijn gegaan zonder veel problemen weer een nieuw bedrijf kunnen starten. Fraude, misbruik en zorgverwaarlozing zetten de kwaliteit en veiligheid van zorg voor een kwetsbare groep cliënten onder druk. Daarom slaan de toezichthouders en zorgverzekeraars de handen ineen om de ‘rotte appels’ in de wijkverpleging te stoppen. De komende maanden zetten ze de controles voort.

Krachten bundelen om misbruik tegen te gaan

De samenwerking betekent in de praktijk dat alle deelnemende organisaties zorgwekkende meldingen, signalen en data onderzoeken met inachtneming van wet- en regelgeving. Ze controleren of de declaratiedata de meldingen bevestigen. Als dit zo is gaan de toezichthouders en zorgverzekeraars de melding bespreken en een strategie bepalen. Ze bekijken welke organisatie aan zet is voor een effectieve controle. Als het gaat om correct declareren van zorg dan zijn de zorgverzekeraars en de NZa meestal aan zet. IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook onderzoekt IGJ of de cliënt krijgt waar hij recht op heeft. ISZW en het OM onderzoeken of een zorgaanbieder strafrechtelijke feiten heeft gepleegd. Door de krachten te bundelen kunnen de toezichthouders en zorgverzekeraars een vuist maken om misbruik tegen te gaan.

Fraude beter aanpakken

Zorgverzekeraar CZ ziet dat fraude tegenwoordig steeds meer een businessmodel is geworden, met name de niet gecontracteerde wijkverpleging is toegenomen. Een fraude onderzoeker met meer dan tien jaar ervaring ziet een duidelijk verschil met vroeger. “Toen ik begon was fraude vaak nog een extra nulletje op de rekening zetten. Maar nu zijn het steeds vaker criminelen die zich uitsluitend op de zorgmarkt begeven voor eigen gewin. Als patiënt moet je op een zorgverlener kunnen vertrouwen, maar deze criminelen maken hier juist misbruik van. Ze ontfutselen bijvoorbeeld de DigiD inloggegevens en declareren daarmee eenvoudig zorg bij de zorgverzekeraar die niet geleverd is. En als ze betrapt worden, dan starten ze morgen ergens anders weer een nieuw zorgbureautje. Deze vorm van fraude vraagt om een andere aanpak. Door de samenwerking worden verschillende bevoegdheden gebundeld en kan fraude beter worden aangepakt.”

Controlebezoeken, gesprekken en enquêtes

De afgelopen weken hebben verschillende toezichthouders controlebezoeken uitgevoerd. Ter plekke controleren ze dan de administratie en voeren gesprekken met de bestuurder van de organisatie. Ook hebben ze gesprekken gevoerd met cliënten om te controleren of de geïndiceerde zorg wel geleverd werd en te beoordelen of deze zorg van goede kwaliteit is. De zorgverzekeraars hebben een grote enquête uitgezet onder hun verzekerden die zorg ontvangen bij deze aanbieders. De komende tijd wordt de opgehaalde informatie geanalyseerd en beoordeeld. Ook zullen er nog meer controlebezoeken volgen.