CZ wil prostaatkankerzorg in regionale netwerken organiseren

Op 22 november organiseerde CZ de tweede bijeenkomst over integrale prostaatkankerzorg. Doel: de prostaatkankerzorg in Nederland verder verbeteren.

22 november 2016

Samen werken aan betere prostaatkankerzorg

Hoe zorgen we samen voor betere prostaatkankerzorg? Daarover sprak CZ onder meer met urologen, het integraal kankerinstituut Nederland, de NVU (Nederlandse Vereniging voor Urologie) en de Prostaatkankerstichting. Over één ding was iedereen het direct eens: organiseer de zorg in regionale netwerken. En doe dat aan de hand van een transmuraal zorgpad dat de zorg in de 1e, 2e en 3e lijn beschrijft. Daarbij moet binnen alle fasen van het zorgpad voldoende aandacht zijn voor ‘samen beslissen’. Zodat de patiënt zoveel mogelijk betrokken is bij de keuzes voor diagnostiek en behandeling.

Martini Klinik: een inspirerend voorbeeld

Wim van der Meeren, voorzitter Raad van Bestuur van CZ, noemde de Duitse Martini Klinik hierbij als inspirerend voorbeeld. Daar heeft specialisatie geleid tot betere resultaten en minder complicaties en bijwerkingen, zoals incontinentie en impotentie. Dat komt vooral door de strikte kwaliteitscyclus waarbij de artsen voortdurend de kwaliteit van zorg meten, dit intern bespreekbaar én naar buiten transparant maken. Een soortgelijk systeem ziet CZ straks ook graag in de regionale netwerken.

Eén organisatie die de zorg inkoopt: de Egidius Kliniek

We denken de praktijk van de Martini Klinik dicht te kunnen benaderen door landelijke samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen. Om dat te bereiken, moet er één landelijke organisatie komen die verantwoordelijk is voor de inhoud, organisatie en kwaliteit van prostaatkankerzorg: de Egidius Kliniek. Deze ‘virtuele’ organisatie levert zelf geen zorg, maar koopt de zorg in bij regionale netwerken. Hier wordt de zorg geleverd binnen de door de Egidius Kliniek vastgestelde voorwaarden.

Hoe nu verder?

We gaan meteen aan de slag met het uitwerken van het concept met de betrokken partijen. Zodat we zo snel mogelijk in één of meerdere regio’s kunnen starten met het inrichten van een regionaal netwerk, het transmurale zorgpad en de kortcyclische kwaliteitsevaluatie op basis van uitkomstindicatoren.

Ook wordt de samenwerking gezocht met andere zorgverzekeraars.

Naar boven