CZ zet volgende stap in verbetering kwaliteit prostaatkankerzorg

De kwaliteit van de prostaatkankerzorg in Nederland is goed, maar uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Urologen (NVU) en Zorgverzekeraars Nederland is gebleken dat er ruimte is voor verbetering.

10 april 2018

Het onderzoek is verricht op basis van gegevens van de vier grote zorgverzekeraars waaronder CZ. Dit is vandaag ook te lezen in de Volkskrant. Zorgverzekeraar CZ is niet alleen inkoper van prostaatkankerzorg, maar wil ook zelf actief bijdragen deze zorg naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor heeft CZ in 2017 de Stichting Egidius Zorgconcepten in het leven geroepen. Via deze stichting wil CZ samen met het veld de lat écht hoger leggen.

Ruimte voor verbetering

Dat er ruimte ligt voor verbetering van de prostaatkankerzorg was al langer duidelijk aan de hand van voorbeelden in het buitenland. Het onderzoek dat de NVU en ZN hebben uitgevoerd bij 1.800 patiënten bevestigt dit beeld, er zijn verschillen in kwaliteit tussen de verschillende ziekenhuizen die deze behandeling uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat de kans op complicaties en bijwerkingen, zoals impotentie, groter is in een ziekenhuis dat deze operatie weinig uitvoert. In ziekenhuizen waar de ingreep jaarlijks meer dan honderd keer wordt uitgevoerd is het risico op bijwerkingen 30 procent lager dan in een ziekenhuis dat minder operaties uitvoert.

Samen werken aan betere kwaliteit

CZ heeft in 2017 de stichting Egidius Zorgconcepten opgericht om de lat echt hoger te gaan leggen bij prostaatkankerzorg. In het Egidius-concept staat samenwerken met de zorgprofessional voorop. De opgerichte stichting is ván en vóór het veld, het werkbestuur zal bestaan uit gemotiveerde professionals en bestuurders van zorgaanbieders. Egidius legt de verbinding tussen de regionale netwerken en faciliteert op deze manier de bovenregionale samenwerking en een steeds verdere verbetering van de prostaatkankerzorg over de regionale netwerken heen.

Al eerder was duidelijk dat als je de prostaatkankerzorg wilt verbeteren, de zorg rondom patiënten in regionale netwerken moet organiseren. Hiervoor is een goede beschrijving van een transmuraal zorgpad noodzakelijk. Delen van de zorg, zoals voor- en nabehandeling, kunnen dichtbij de patiënt georganiseerd worden, maar door de daadwerkelijk operaties te concentreren in een expertise centrum realiseer je kwaliteitswinst en minder kansen op complicaties en bijwerkingen zoals incontinentie.

Met het Egidius-concept wordt een volgende stap gezet, de stichting verbindt de verschillende netwerken. Dit biedt de mogelijkheid om kennis te delen, te discussiëren over de benodigde kwaliteitsinformatie en kan worden gesproken over verdere specialisatie. Zorgaanbieders moeten over de netwerken heen van elkaar leren, belangrijk is een stikte kwaliteitscyclus waarbij artsen voortdurend de kwaliteit van de zorg meten en dit intern bespreekbaar én naar buiten transparant maken.

Kwaliteit wordt beloond

De Egidius stichting is de landelijke organisatie die verantwoordelijk wordt voor de inhoud, organisatie en kwaliteit van de prostaatkankerzorg, de stichting levert zelf geen zorg. Vanaf dit jaar kunnen zorgaanbieders zich aansluiten bij de stichting. Vooraf wordt door de stichting getoetst of wordt voldaan aan de basisvoorwaarden, achteraf wordt gekeken of de aangesloten zorgaanbieders voldoen aan de eisen die de stichting stelt aan de organisatie en kwaliteit. Zorgaanbieders die aangesloten zijn bij het Egidius concept worden door CZ maximaal gefaciliteerd en beloond door bijvoorbeeld een vrijstelling van de maximering in productieruimte.

Meer over Stichting Egidius Zorgconcepten