CZ, Zilveren Kruis en Menzis steken geld in validatie van medicijn-op-maat

Goed voor de kwaliteit van leven en beheersing van kosten van de zorg

4 januari 2017

Zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis en Menzis steken drie miljoen euro in de validatie van een technologie die de behandeling-op-maat van patiënten sterk kan verbeteren. Met de baanbrekende technologie, die is ontwikkeld door de Utrechtse hoogleraar Hans Clevers en zijn medewerkers, worden van patiënten cellen afgenomen en gekweekt tot een soort mini-orgaantje (organoïde). Hierop wordt het toe te dienen medicijn getest om te zien of het aanslaat bij deze individuele patiënt.

Bekend is dat in een flink aantal gevallen medicijnen niet werken. Dat is vooral niet goed voor de kwaliteit van leven van de patiënt maar brengt ook veel verspilling met zich mee. Een nieuw medicijn tegen taaislijmziekte (Cystic Fybriosis) wordt als eerste gevalideerd.

"Het is belangrijk dat ook dure geneesmiddelen beschikbaar blijven voor patiënten. Dat betekent wel dat er zorgvuldig mee moet worden omgegaan en dat we het alleen toepassen wanneer het werkt. Daarom is goede validatie heel belangrijk want je wilt niemand een medicijn onthouden die er wel baat bij kan hebben," aldus Joep de Groot, Lid Raad van Bestuur CbusineZ, innovatiebedrijf van CZ.

In Nederland is iedereen verplicht verzekerd voor zorgkosten. Ziek en gezond betalen evenveel premie. Te hoge uitgaven voor geneesmiddelen leiden er toe dat de premie stijgt. Dat kan de solidariteit aantasten. Met deze validatietechnologie kunnen baanbrekende stappen worden gezet in de behandeling-op-maat van patiënten.

De wetenschappers starten de validatie met een nieuw medicijn tegen taaislijmziekte. Een medicijn dat jaarlijks per patiënt meer dan 240.000 euro kost. Een volgende stap is dat deze technologie toegepast wordt ook voor andere medicijnen zoals voor kankerbehandelingen. Ook daarvan is bekend dat bij veel mensen de medicatie niet werkt of zelfs schadelijk is.

Naar boven