CZ zoekt voor verzekerden naar alternatief voor laagdrempelige en betaalbare arbitrage

Na wegvallen e-Court

16 februari 2018

E-court stopt

E-Court, de organisatie die digitale arbitrage aanbiedt bij betalingsachterstanden, heeft vandaag naar buiten gebracht dat zij per direct stoppen met deze arbitrage omdat de rechtbank hun vonnissen niet meer wil bekrachtigen. Eerder dit jaar kwam digitale arbitrage door e-Court negatief in het nieuws en werd de houdbaarheid en uitvoerbaarheid van deze digitale arbitrage onzeker.

CZ bood de mogelijkheid van e-Court ook aan aan haar verzekerden maar wil hen niet belasten met deze onzekere situatie die nu ontstaan is. Daarom hebben wij begin februari de deurwaarders gevraagd verzekerden niet langer op te roepen voor e-Court. Niet afgeronde zaken worden afgebroken. CZ betreurt het dat met het wegvallen van deze digitale arbitrage voor de verzekerde de mogelijkheid verdwijnt om op een laagdrempelige manier te procederen tegen veel lagere kosten dan bij de kantonrechter.

Onnodig oplopende schulden voorkomen

CZ heeft vijf jaar geleden haar benadering van verzekerden met een betalingsachterstand radicaal veranderd. In de beginjaren van de financiƫle crisis liep het aantal verzekerden in de wanbetalersregeling van de Zorgverzekeringswet jaarlijks steeds verder op. Verzekerden die hun premie niet betaalden, werden overgeheveld naar het overheidsregime met boete. Hun schuldpositie blijft echter gelijk en verbeterde dus niet.

Dit was een doorn in het oog van de Raad van Bestuur van CZ. De traditionele maatregelen om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk betaald te krijgen, werkten niet, een andere benadering was noodzakelijk.

In 2015 werden langzaam de positieve resultaten van het klantgerichte incassobeleid zichtbaar. Het aantal verzekerden in de wanbetalersregeling nam af, de maatwerkoplossingen hielden stand en het debiteurensaldo daalde. Gelukkig lukt het CZ in meer dan 90% van de gevallen om met de klant in betalingsproblemen tot een maatwerkoplossing te komen die standhoudt.

Soms heeft een klant veel breder problemen en zoeken we de samenwerking met gemeenten en andere instanties om de verzekerde te helpen. In een klein aantal gevallen leidt niet betalen tot een overheveling naar de gerechtsdeurwaarder en kan het komen tot een procedure bij de kantonrechter. Bij CZ kon men dan kiezen voor de kantonrechter maar ook voor digitale arbitrage via e-Court. Dat kan voor verzekerden voordelen hebben zoals laagdrempelig procederen en lagere kosten dan de kantonrechter. Dat past binnen onze visie zo onnodig oplopende schulden te voorkomen.

In de afgelopen jaren zien we dat via e-Court, in vergelijking tot het proces bij de kantonrechter, een verzekerde veel vaker zijn verhaal vertelt. Daardoor is in drie keer zoveel gevallen de verzekerde alsnog geholpen met een maatwerkoplossing.

CZ blijft zoeken naar laagdrempeligheid en lagere kosten voor verzekerden

Wij blijven ons onverminderd inzetten om te voorkomen dat verzekerden te maken krijgen met onnodig oplopende schulden. Wij benaderen verzekerden die hun premie twee maanden niet hebben betaald pro-actief, wij vragen hoe wij hen kunnen helpen. Dankzij contact kunnen we met de meeste verzekerden een maatwerkoplossing afspreken. In een klein aantal gevallen lukt dit niet. We blijven kijken op welke manier wij ook met deze groep verzekerden in contact kunnen komen om een gerechtelijke uitspraak te voorkomen. Laagdrempeligheid en lage kosten voor verzekerde zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten.