DSW, CZ en Menzis willen vaart achter besluit defusie Reinier Haga Groep

Zorgverzekeraars DSW, CZ en Menzis willen dat uiterlijk 31 oktober a.s. een besluit wordt genomen om de ziekenhuisvoorziening in Zoetermeer te borgen. Dat hebben de zorgverzekeraars laten weten in een afgelopen week verstuurde brief aan alle betrokkenen bij de defusie van de Reinier Haga Groep.

25 oktober 2022

De verzekeraars onderschrijven de meest recente versie van het hoofdlijnenakkoord en zijn bereid samen 20 miljoen euro bij te dragen onder de in het akkoord benoemde voorwaarden. Daarmee hopen zij een toekomstbestendige ziekenhuisvoorziening voor de inwoners van Zoetermeer te waarborgen.

‘Wij maken ons zorgen over de voortgang. Gezien het grote maatschappelijke belang van de ziekenhuiszorg is besluitvorming op korte termijn essentieel. Doordat het proces langer tijd nodig heeft dan verwacht dreigt er een situatie te ontstaan dat de positie van het Lange Land ziekenhuis erodeert. Snelle afronding van het proces is dan ook noodzakelijk. Vanuit onze rol en zorgplicht willen wij eenieder oproepen om te zorgen dat 31 oktober a.s. met elkaar de besluitvorming wordt afgerond zodat de defusie plaats kan vinden en de ziekenhuisvoorziening in Zoetermeer is geborgd,’ aldus de drie zorgverzekeraars in de brief.