Eén coördinatiepunt voor acute ouderenzorg in West-Brabant

Al tientallen onnodige opnames in het ziekenhuis voorkomen.

Veel ouderen belanden na een crisissituatie op de spoedeisende hulp of worden in het ziekenhuis opgenomen. Vaak is dit niet de meest geschikte plek voor deze mensen om te herstellen. Bovendien bezetten zij onnodig een ziekenhuisbed. Sinds juni pakken de zorgorganisaties in West-Brabant dit anders aan dankzij Het AanmeldPortaal. Dit is een centraal coördinatiepunt dat 24/7 inzicht geeft in de beschikbaarheid van verpleeghuisbedden. Op werkdagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur biedt Het AanmeldPortaal aan verwijzers ondersteuning bij een spoedplaatsing.

10 januari 2022

Edwin Leutscher, manager Regioregie bij CZ:

“Zorg is niet onbegrensd beschikbaar, we moeten er zuinig op zijn en verstandig mee omgaan.

Het coördinatiepunt voor acute ouderenzorg in West-Brabant is een samenwerking die leidt tot effectieve inzet van zorgverlening.

Huisartsen hoeven niet uren rond te bellen voor een geschikte plek, en een bed op de spoedeisende hulp kan worden ingezet voor de patiënt die het echt nodig heeft.

Deze regionale samenwerking leidt echt tot een win-win situatie.”

Leutscher over één coördinatiepunt voor acute ouderenzorg.

Integrale samenwerking

Samen met zorgverzekeraar CZ hebben zorgverleners in de regio West-Brabant het initiatief genomen voor Het AanmeldPortaal. Huisartsen, SEH-artsen maar ook wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners kunnen contact opnemen met het portaal wanneer zij het niet verantwoord vinden dat de patiënt zelfstandig thuis verblijft. Armand Lagrouw, regiomanager van zorgorganisatie Surplus: “In een spoedsituatie hoeven de zorgverleners dankzij Het Aanmeldportaal niet meer rond te bellen naar verschillende zorginstellingen. We weten dat dit vaak uren in beslag neemt. Met Het AanmeldPortaal hebben zorginstellingen 24/7 actueel inzicht in de beschikbare bedden in de regio die passen bij de zorgvraag. Ook een heel fijne meerwaarde is dat op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur snel collegiaal overleg kan plaatsvinden tussen bijvoorbeeld huisarts en professional binnen een zorgorganisatie. Zo bepalen zij samen hoe de betreffende patiënt het beste geholpen kan worden. Dat het werkt, blijkt uit de praktijk van de afgelopen maanden: we hebben al tientallen onnodige opnames weten te voorkomen.”

Een treffend voorbeeld van de juiste hulp op de juiste plaats is het verhaal van mevrouw Manders (gefingeerde naam). Mevrouw is gevallen en inmiddels ernstig verzwakt. Ze heeft veel pijn en kan duidelijk niet meer voor zichzelf zorgen. Helaas woont er geen mantelzorger in de buurt. De huisarts is geschrokken van haar situatie en zoekt met spoed een plek waar zij kan aansterken. Waar de huisarts eerst uren bezig was met het bellen van verschillende zorgorganisaties of direct doorverwees naar het ziekenhuis, is nu één telefoontje naar Het AanmeldPortaal voldoende. De zorgadviseur die met de huisarts spreekt, kan in het systeem direct een plek vinden voor mevrouw. Ook koppelt de adviseur direct terug aan de huisarts hoe de medische overdracht kan plaatsvinden. Mevrouw Manders kan diezelfde dag nog terecht: een opluchting voor haarzelf, haar familie én de huisarts.

Gezamenlijke intentieovereenkomst ouderenzorg

Mireille de Wee, bestuurder van Mijzo en voorzitter van het transmuraal samenwerkingsverband, zegt: “De noodzaak om de zorg voor ouderen anders te organiseren neemt toe, vanwege een grote toename van het aantal ouderen en onvoldoende mensen om de huidige zorg te blijven bieden. We moeten en kunnen de zorg voor ouderen echt anders organiseren. Door regionaal samen te werken maken we meer impact en dragen we bij aan het optimaliseren van de ketenzorg in de regio. We ondersteunen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dat iedereen weet wat de wensen van de mens zijn in de laatste levensfase. Daarnaast voorkomen we onnodige instroom in het ziekenhuis en bevorderen we een goede doorstroom en uitstroom in het ziekenhuis”.

Het AanmeldPortaal is een onderdeel van een bredere regionale aanpak om tot betere en toekomstbestendigere netwerkzorg voor ouderen te komen. Verschillende zorgorganisaties in West-Brabant hebben op 13 december daarvoor samen met de zorgverzekeraar een intentieovereenkomst getekend. Ze gaan de komende drie jaar nog intensiever met elkaar samenwerken. Naast Het AanmeldPortaal gaat de aandacht uit naar onder meer Advanced Care Planning, vroegsignalering en het beter afstemmen van de capaciteiten in de keten, logeerzorg, een afdeling transmurale zorg onder het dak van het ziekenhuis waar patiënten eerder aan herstel kunnen werken, nog betere onderlinge afstemming, en ICT in de keten. Edwin Leutscher, manager Regioregie bij CZ: “Dit leidt ertoe dat kwetsbare ouderen eerder in beeld zijn en op het juiste moment de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Zo wordt de beschikbare capaciteit van de zorg goed benut, zonder dat het zorgverleners onnodig veel tijd kost. Zorgorganisaties hebben elkaar nodig om dit te organiseren, zonder regionale samenwerking lukt het niet.”

In het regionale samenwerkingsverband voor West-Brabant nemen de volgende organisaties deel: Amphia, MSB-A, Het huisartsen Team, Huisartsen Zorggroep Breda, Zorggroep Zorroo, Avoord, De MARQ, Mijzo, Revant, Surplus, Thebe en zorgverzekeraar CZ.