Eerste huisartsenpraktijk in Zeeland gestart met online triage

Patiënten van Huisartsencentrum Axel hoeven niet meer voor elke klacht de arts te bellen of te bezoeken. En tóch kunnen zij sneller de juiste hulp verwachten. Mede dankzij de begeleiding van CZ is de huisartsenpraktijk de eerste in Zeeland waar het mogelijk wordt voor patiënten om digitaal een volledige triage af te nemen.

5 augustus 2021

Patiënten krijgen hiermee locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg, via het platform Spreekuur.nl. Ze bereiden hiervoor het consult zelf voor, door vragen te doorlopen. Ook kan daarbij een foto of video toegevoegd worden. Huisartsen en triagisten hebben meteen een goed beeld van de medische vraag en kunnen zo gericht het consult afhandelen. Dat kan indien gewenst zelfs via een chat of videobellen.

Met het oog op de toekomst

Zorgverzekeraar CZ vindt deze ontwikkeling belangrijk, omdat digitaliseren een belangrijke rol speelt in het toegankelijk houden van huisartsenzorg. Het levert namelijk meer tijd op voor persoonlijk contact met patiënten die dat écht nodig hebben. En het verlaagt de werkdruk die alsmaar toeneemt in Zeeland. Ongeveer de helft van de Zeeuwse huisartsen gaat naar verwachting de komende tien jaar met pensioen. Terwijl de druk op de huisarts alleen maar verder toeneemt door vergrijzing en complexere zorgvragen. “Als je daar wat aan wilt doen, dan kun je niet langer wachten”, benadrukt Edwin Leutscher, manager Regioregie bij CZ.

Kostbare tijd, beter besteed

De zorgverzekeraar is enkele jaren geleden gestart met een programma om toekomstbestendige huisartsenzorg in Zeeland te realiseren. Leutscher: “Huisartsen spelen een essentiële rol in ons zorgstelsel, zij zorgen ervoor dat iedereen drempelloos toegang heeft tot zorg. Om deze rol ook in de toekomst goed te kunnen invullen, ligt er een enorme kans om nieuwe digitale oplossingen in de praktijk toe te passen. Digitaliseren is waardevol voor zowel de huisarts als de patiënt. Het zorgt voor een afname van de werkdruk en schept meer tijd voor noodzakelijk contact tussen de arts en de patiënt. En door de urgentie is deze innovatie ook gewoon een must. Op dezelfde manier doorgaan is gewoon geen optie.”

Positieve bijwerkingen

Praktijkhoudend huisarts Yuri Samandar is ontzettend enthousiast over de werkwijze en de ‘positieve bijwerkingen’ van het online afnemen van een triage. “Het opnieuw inrichten van de huisartsenzorg is echt noodzakelijk. Ik denk dat je zeker 30 procent van al je consulten digitaal kan afhandelen. En dan kun je meer tijd stoppen in de mensen die dat nodig hebben.”

Digitalisering samen met CZ

CZ innovatiemanager Jorien Esser begeleidde de introductie van het platform Spreekuur.nl bij de huisarts in Axel. “We zien dit enthousiasme op meerdere plaatsen. Hoewel iedereen wel urgentie van de toenemende druk op de zorg voelt, zijn er ook gemengde gevoelens over wat hiervoor nodig is. Maar juist Zeeland kent heel veel kansen om met innovatieve oplossingen de zorg te vernieuwen en wij zijn er om daarin te helpen en begeleiden.”

Esser ziet dat het enorm belangrijk is om in gesprek te gaan met de huisartsen en samen te kijken waar hun behoefte ligt. “Met onze expertise en ervaring kunnen we huisartsen helpen een passende oplossing te vinden. Uiteindelijk zijn er verschillende routes om te komen tot toekomstbestendige huisartsenzorg. Wij helpen hen door het bieden van een ‘menukaart’ met bewezen digitale oplossingen. De ervaring leert dat er altijd wel een aanpak is die het best past bij de uitdagingen en voorkeuren van de praktijk.”

Digitaal wordt normaal in Zeeland

De praktijk van Samandar zal de patiënt via allerlei kanalen informeren over de toepassing. “De mensen binnen onze praktijk zijn enthousiast, ik hoop dat dat zijn effect heeft op onze patiënten. Daarnaast is het noodzakelijk dat we kritiek serieus nemen en de dingen die we doen goed uit te leggen aan onze patiënten. Zij zullen leren dat ze al veel zelf kunnen oplossen, daar ben ik van overtuigd.”