Elkerliek en CZ bekrachtigen duurzame coalitie met workshop zorgvernieuwing

Samenwerking draagt bij aan toekomstbestendige zorg in de regio

Op 20 mei 2020 was zorgverzekeraar CZ in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond om deel te nemen aan een brainstorm over het versnellen van de gezamenlijke ambities op gebied van zorgvernieuwing. Zo brachten het Elkerliek en CZ in de praktijk wat ze al eerder met elkaar waren overeengekomen.

20 mei 2020

Eerder dit jaar werd namelijk een overeenkomst gesloten om samen een zogenoemde duurzame coalitie te vormen en de samenwerking de komende vijf jaar te intensiveren. Met de financiële afspraken in deze overeenkomst is een totaal bedrag van meer dan een half miljard euro gemoeid.

Foto bekrachtiging duurzame coalitie Elkerliek - CZ

Basis voor de samenwerking is een financiële vijfjarenovereenkomst zonder oneigenlijke productieprikkels. Eén van de prominente doelstellingen is om de komende jaren de toenemende zorgvraag op te vangen bij nagenoeg gelijkblijvende kosten. Daarbij is het streven om kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg te verhogen, evenals het werkplezier van zorgprofessionals. ‘Wat we met CZ gaan doen, is goed nieuws voor de 250.000 mensen die in deze regio wonen’, zegt Eveline de Bont, bestuurder van het Elkerliek. ‘Zorgvernieuwing om de beste zorg te kunnen blijven leveren en tegelijkertijd financieel gezond blijven, is namelijk alleen mogelijk met steun van de grootste zorgverzekeraar in deze regio.’

Corona zorgt voor meer zorg op afstand

De coronacrisis bracht met zich mee dat de planbare zorg binnen de ziekenhuismuren zo goed als volledig moest worden stopgezet. Binnen het Elkerliek werd gezocht naar creatieve oplossingen om deze zorg toch te kunnen blijven aanbieden. Zo heeft eHealth (zoals consulten via beeldbellen en uitbreiding van de behandelapp) een versnelde ontwikkeling doorgemaakt. Daardoor is het toenemend mogelijk om patiënten op afstand te behandelen en ze zelf meer invloed en verantwoordelijkheid in de behandeling te geven. Ook zag Elkerliek mogelijkheden in het gebruik van flexibel kunststofgips waardoor patiënten niet terug hoeven te komen om het gips te verwijderen.

Boost aan zorgvernieuwing vasthouden

Het Elkerliek ziekenhuis en CZ verwachten dat het bundelen van dit soort slimme zorgvernieuwingen ervoor kan zorgen dat het aantal ziekenhuisbezoeken daalt, terwijl de kwaliteit hoog blijft. Bovendien kunnen nieuwe patiënten sneller gezien worden doordat wachttijden verminderen. Onderwerp van de gezamenlijke brainstorm over zorgvernieuwing was dan ook om met elkaar te bespreken hoe dit soort positieve bijvangsten van de coronacrisis behouden kunnen worden. Zo kan immers een grote stap richting toekomstbestendige zorg gezet worden. Joep de Groot, voorzitter Raad van Bestuur van CZ: ‘We zien dat het Elkerliek de coronacrisis heeft aangegrepen om een grote stap te zetten naar het toekomstbestendig maken van de zorg. We vinden het belangrijk om daar als coalitiepartner ook in bij te dragen. Dat doen we door onze kennis en ervaring met bijvoorbeeld de opschaling van eHealth in te brengen.’

Samen vooruit kijken

CZ en Elkerliek gaan samen ook kijken naar andere nieuwe, voornamelijk digitale, mogelijkheden om patiënten op afstand begeleiden. Door het vormen van een duurzame coalitie is er nu een stevige basis om hierin versneld stappen te zetten voor de regio Helmond en de Peel.