ETZ en zorgverzekeraar CZ vormen ‘Duurzame Coalitie’

Coronacrisis versterkt ambitie om zorg toekomstbestendig te houden

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en zorgverzekeraar CZ vormen samen een zogenoemde ‘Duurzame Coalitie’. Dat is in een overeenkomst vastgelegd, waarbij is afgesproken dat de samenwerking de komende vijf jaar wordt geïntensiveerd. Belangrijke basis is het bieden van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Waarbij beide partijen hetzelfde willen: goede zorg voor patiënten. De coronacrisis heeft de urgentie om te veranderen versterkt.

2 december 2020

CZ en ETZ zijn beide overtuigd van het belang en de voordelen van intensieve en meerjarige samenwerking. Dit wordt met een gedeelde visie bestendigd en met ambitieuze doelstellingen uitgebouwd. In de samenwerking wordt vooral ingezet op ‘gepast gebruik’, eigen regie van de patiënt, verdere digitalisering en het sturen op (het verbeteren van) kwaliteit. Ook het verminderen van de werkdruk is een belangrijk aandachtpunt. Het werkplezier van de zorgverleners moet toenemen door het introduceren van slimmere zorgprocessen en het verminderen van administratieve lasten.

Kansen

Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ: ‘In de duurzame coalitie met het ETZ kijken we samen naar de kostenstructuur en de zorgprocessen en gaan vandaar uit verbeteren. We moeten daarbij de patiënt meer betrekken en kwaliteit van leven centraal stellen. We willen mensen helpen zich meer zelf te redden en niet alles te medicaliseren. Een ander streven is dat huisartsen vaker specialisten gaan raadplegen, zodat niet-urgente patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis worden verwezen. Verder zien we kansen voor het vervangen van fysieke consulten door digitale zorg, denk bijvoorbeeld aan meer thuismonitoring bij chronische aandoeningen. Veel patiënten vinden dat fijn en het is ook nodig in verband met de stijgende zorgkosten en de personeelsschaarste. Meer gebruik maken van digitale zorg kan er ook voor zorgen dat de arts meer tijd heeft voor patiënten die wel naar de spreekkamer komen. Om daar samen met de patiënt te kiezen welke behandeling het best past bij wat die patiënt belangrijk vindt. Met het ETZ zitten we daarin op dezelfde lijn en gaan we de kansen samen oppakken en uitwerken’.

Meerjarige relatie

Het ETZ gaat - als belangrijke pijler in de overeenkomst - de samenwerking met de (keten)partners in de zorg verder uitbouwen, om zorgvuldig met hen af te kunnen stemmen welke zorg waar hoort. Het optimaal inzetten van digitale behandelmogelijkheden in combinatie met goed ingerichte processen moet de toename van de zorgkosten afbuigen. Want ook dat is een van de ambities, evenals het verminderen van het aantal behandelingen.

Bart Berden, bestuursvoorzitter ETZ: ‘Brabant is zwaar getroffen tijdens de twee corona-golven. Zonder de toewijding, betrokkenheid, creativiteit en inzet van zorgaanbieders en zorgverzekeraars was het niet gekomen tot de huidige succesvolle en intensieve samenwerking. We zijn dan ook blij dat we nu met onze beide grootste zorgverzekeraars CZ en VGZ een meerjarige relatie hebben. Dat biedt ons zekerheid en randvoorwaarden om verbeteracties op te zetten en uit te voeren’.

Duurzame coalities

ETZ is het derde ziekenhuis, naast Zuyderland en Elkerliek, waarmee CZ een Duurzame Coalitie wil vormen om de zorg goed toegankelijk en toekomstbestendig te houden. CZ sloot ook al Duurzame Coalities met zowel GGz Breburg als Mentaal Beter. CZ voert momenteel nog meer gesprekken met GGZ instellingen en ziekenhuizen om in een coalitie de zorg duurzaam te gaan veranderen. Dan gaat het vooral om gebieden waar veel CZ-verzekerden wonen.

CZ-directeur Joël Gijzen (l.) en ETZ-bestuurder Gerard van Berlo tekenen de overeenkomst. Op de achtergrond kijken (v.l.n.r.) Angelique Bonte - Van Rooijen (kwartiermaker Duurzame Coalities bij CZ), Focco Boekkooi (gynaecoloog en voorzitter Medisch Specialistisch Bedrijf) en ETZ-bestuursvoorzitter Bart Berden toe.

CZ-directeur Joël Gijzen (l.) en ETZ-bestuurder Gerard van Berlo tekenen de overeenkomst. Op de achtergrond kijken (v.l.n.r.) Angelique Bonte - Van Rooijen (kwartiermaker Duurzame Coalities bij CZ), Focco Boekkooi (gynaecoloog en voorzitter Medisch Specialistisch Bedrijf) en ETZ-bestuursvoorzitter Bart Berden toe.

Foto: ETZ Fotografie & Film/Maria van der Heyden