Faillissement Commap

Leverancier Commap - Communicatie-Apparatuur B.V. is op 28 februari failliet verklaard. Commap kan daardoor geen reparaties of storingen meer uitvoeren. Nog te leveren of aangevraagde apparatuur wordt niet meer door Commap geleverd.

24 maart 2023

CZ helpt graag verzekerden die hierdoor worden getroffen, maar CZ kan geen rechtstreeks contact opnemen. De AVG-wetgeving verbiedt dat CZ de verzekerdeninformatie van Commap inziet. Dit kunnen getroffen verzekerden doen:

Reparaties of storingen?

Neem contact op met MB Hulpmiddelen, telefoonnummer 013 - 594 9328.

Heeft u een lopende aanvraag die nog niet (volledig) is goedgekeurd door CZ?

Neem contact op met MB Hulpmiddelen, telefoonnummer 013 - 594 9328.

Heeft u een aanvraag die inmiddels is goedgekeurd door CZ en er is nog niets geleverd?

Neem contact op met MB Hulpmiddelen, telefoonnummer 013 - 594 9328.

Aanvragen voor nieuwe of vervangende apparatuur?

Neem contact op met een door CZ gecontracteerde leverancier:

KMD tel. 0316 - 268 021

RDG tel. 0880 - 310 310

RTD tel. 026 - 352 92 92

QuoVadisNL tel. 035 - 542 13 58

Met deze leveranciers zijn afspraken gemaakt over kwaliteit, service en kosten. Kiest u voor een leverancier waarmee wij geen overeenkomst hebben, dan moet u vooraf toestemming vragen. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de vergoeding. Via onze website www.cz.nl/zorgvinden kunt u altijd alle leveranciers vinden waarmee CZ een overeenkomst heeft.