Forse daling onnodig SEH-bezoek Haagse ziekenhuizen

Het aantal mensen dat onnodig naar de spoedeisende hulp afdeling (SEH) van Haagse ziekenhuizen gaat, is fors gedaald. De helft tot twee derde van de mensen die zich 'spontaan' melden bij de SEH blijkt via de huisartsenpost te kunnen worden behandeld. Mensen krijgen zo sneller de juiste behandeling tegen lagere kosten.

5 januari 2017

De proef loopt tot eind 2017, maar er wordt al gekeken of de aanpak definitief kan worden ingevoerd. De daling is het resultaat van een project van huisartsendienst SMASH, het Haga Ziekenhuis (Haga), Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en zorgverzekeraars CZ en Menzis, dat in 2013 is gestart.

In Nederland is de huisarts de eerst aangewezen zorgverlener waar mensen met gezondheidsproblemen naartoe gaan. Dit gebeurt echter niet altijd. Ook in Den Haag kiezen mensen – vanuit onwetendheid of gemak – er (te) vaak voor om zich direct en zonder verwijzing te melden bij de SEH-afdeling van een ziekenhuis. In 2013 sloegen SMASH, Haga , HMC, CZ en Menzis de handen ineen voor een andere aanpak van deze zogeheten acute basiszorg. De zorgverleners waren er van overtuigd dat de acute zorg kon worden verbeterd en daardoor meer samenhangend, doelmatiger en toegankelijker kon worden. Uit evaluatie van de proef blijkt het zorgverleners inderdaad is gelukt zelfverwijzers vaker te behandelen in de eerste lijn in plaats van via de SEH.

Sneller de juiste behandeling

In het kader van de nieuwe aanpak opende SMASH huisartsenposten bij het Haga Ziekenhuis locatie Leyweg en HMC locatie Westeinde. Waar dergelijke posten normaliter alleen 's avonds, 's nachts en in het weekend open zijn, zijn deze 24 uur per dag en 7 dagen per week operationeel. Zelfverwijzers die zich op de Leyweg of op het Westeinde melden bij de SEH worden voortaan zoveel mogelijk behandeld via de huisarts op de huisartsenpost. Mensen ontvangen zo sneller de juiste behandeling inclusief terugverwijzing naar de eigen huisartspraktijk. Gemiddeld gaat dit om de helft tot twee derde van de zelfverwijzers die zich melden. Om zelfverwijzers in de toekomst de juiste route te laten bewandelen, worden patiënten die niet zijn ingeschreven bij een huisarts, na consultatie verzocht zich direct in te schrijven bij een huisarts.

Kostenbesparing op diverse fronten

Omdat behandeling via de huisarts goedkoper is dan behandeling via de SEH, heeft de proef forse besparingen opgeleverd voor de zorgverzekeraars. Die lagere totale kosten vertalen zich uiteindelijk ook in een lagere premie voor verzekerden. Bovendien besparen patiënten zich ook individueel onnodige uitgaven. Een behandeling onder verantwoordelijkheid van de huisarts betekent namelijk dat iemand geen beroep hoeft te doen op zijn verplichte eigen risico en daarmee dus direct geld bespaart.

Haags voorbeeld wordt gevolgd

Hoewel de proefperiode nog niet is afgelopen, zijn de samenwerkende zorgverleners in Den Haag tevreden over de resultaten die de huisartsen en de ziekenhuizen hebben behaald. Momenteel wordt gesproken op welke wijze de aanpak kan worden omgezet in een definitieve structuur. Vanuit andere plekken in Nederland wordt gekeken naar de succesvolle Haagse aanpak.

Naar boven