Gegarandeerde oogheelkundige zorg voor de regio Zuidoost-Brabant

CZ en Elkerliek maken langdurige afspraken over oogheelkundige zorg

Tilburg, 14 december - CZ en het Elkerliek ziekenhuis in Helmond hebben overeenkomst bereikt over een vijfjarencontract voor oogheelkundige zorg. Hierdoor is kwalitatief hoogstaande en toegankelijke oogheelkundige zorg voor de regio gewaarborgd, voor minimaal vijf jaar.

14 december 2018

De lange termijnovereenkomst is goed voor snelle toegang tot zorg én maakt het mogelijk om blijvend te investeren in samenwerking, scholing en oogheelkundige zorg over de gehele linie.

Goede zorg in de regio binnen 30 dagen

Oogarts prof. dr. Ger van Rens: “Wat de patiënt daarvan gaat merken? In ieder geval dat hij altijd binnen dertig dagen in ons ziekenhuis terecht kan, dat er nieuwe trajecten in gang worden gezet, bijvoorbeeld rondom het ‘samen beslissen’ over behandelingen of ingrepen, maar ook dat er sprake blijft van een bijzonder hoge kwaliteit van zorgverlening. Die kwaliteit maken we inzichtelijk en transparant, voor de zorgverzekeraar, maar ook voor de patiënt.”

Joël Gijzen, divisiedirecteur Zorg bij CZ: ”Bij de afspraken met het Elkerliek staat de patiënt centraal. Het Elkerliek en CZ hebben afspraken gemaakt over het aantoonbaar goed presteren op gebied van de kwaliteit, toegankelijkheid en patiëntvriendelijkheid van de oogheelkundige zorg.”

Van Rens is dan ook content met deze overeenkomst. “We willen veilige oogheelkundige zorg zo dichtbij mogelijk organiseren”, zegt hij. Het meerjarige karakter van de afspraak en de financiële basis zorgen ervoor dat we nog beter kunnen kijken naar de organisatie van de zorg. Door nadrukkelijk de samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis te zoeken, met onder andere huisarts en optometrist, blijft er bijvoorbeeld voor de oogarts meer tijd over om patiënten te zien en operaties uit te voeren. Het geeft ook de mogelijkheid voor de aanschaf van nieuwe apparatuur en voor de opleiding van medewerkers.”

Lees meer over de initiatieven van CZ