Gemeente Breda en zorgverzekeraar CZ succesvol in gezamenlijke aanpak

Gemeente Breda en zorgverzekeraar CZ hebben samen met partners afgelopen jaar in 35 complexe zorgsituaties grote winst geboekt. Deze gezamenlijke aanpak is uniek in Nederland.

9 februari 2018

Voorbeeld complexe zorgsituatie

Guan is één van die mensen die afgelopen jaar in een moeilijke situatie zat. Hij heeft een laag IQ en heeft door een ongeluk dagelijks veel pijn. Omdat hij veel opkropt, wordt het hem soms te veel, krijgt hij woedeaanvallen, en heeft hij zelfs een keer langs het spoor gestaan. Na een spoedopname in de GGZ wil Guan verder geholpen worden. Maar daar wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd. Want valt Guan nu in het hokje 'verstandelijk gehandicapt', 'niet aangeboren hersenletsel', of toch de GGZ? Dat maakt uit omdat eventuele behandeling en de financiering daarvan geregeld is in verschillende wetten.

Eén plan, één regisseur

"In dit soort situaties zie je vaak dat verschillende hulpverleners een verschillende insteek en aanpak hebben", vertelt zorgwethouder Miriam Haagh uit Breda. "Bovendien zit je met de financiering: wordt de behandeling betaald door het rijk, de gemeente of de zorgverzekeraar? We hebben de zorg opgedeeld in verschillende hokjes. Maar een mens is niet op te delen. In veel gevallen belanden mensen daarom langere tijd tussen wal en schip. Wij hebben met elkaar afgesproken om te werken met één gezamenlijk plan en met één regisseur die door alle partijen erkend wordt en het vaste aanspreekpunt voor de cliënt is. En daarmee komt die cliënt weer centraal te staan, in plaats van het systeem."

Dankzij de gezamenlijke aanpak heeft Guan samen met zijn echtgenote inmiddels perspectief op een rustig en stabiel leven. Daarnaast zijn in een jaar tijd naar schatting circa 61.000 euro aan maatschappelijke kosten uitgespaard, onder meer doordat bijvoorbeeld nieuwe crisisopnames of huisuitzettingen zijn voorkomen.

Scharrelbudget blijkt nauwelijks nodig

Voor de bestudering en aanpak van de 35 cases hebben CZ en gemeente Breda de expertise van het Instituut Publieke Waarden (IPW) ingeschakeld en een 'Maatwerkfabriek' opgericht. In alle cases speelden meerdere problemen op het terrein van gezondheid, schulden en/of wonen. De uitdaging voor de actie-onderzoekers van IPW was om passende en individuele oplossingen te zoeken binnen bestaande wettelijke kaders en reguliere vergoedingsmogelijkheden. Zo nodig kon er gebruik gemaakt worden van een 'scharrelbudget'. Maar dit flexibele budget bleek in de praktijk vrijwel niet nodig te zijn voor een passende oplossing.

Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ: "Bij CZ groeit het inzicht dat wanneer mensen gek worden van de zorgen, een psychiater niet altijd de meest doeltreffende oplossing is. Door te investeren in laagdrempelige hulp en ondersteuning, schulden weg te nemen en te zoeken naar werk en een veilige woonomgeving, pakken we problemen vanuit de kern aan. Daarmee help je mensen zelf vooruit, én je bespaart er maatschappelijke kosten mee."

De geleerde lessen in de Maatwerkfabriek worden nu gedeeld met alle professionals in Breda die met dit soort situaties te maken krijgen. Het doel is om de actieaanpak vanuit de Maatwerkfabriek nu in te bedden in de dagelijkse praktijk. De samenwerking tussen gemeente Breda en CZ zal ook de komende jaren worden voortgezet.