GGz Breburg en CZ bezegelen Mentale Gezondheidscentra in meerjarencontract

Met het afsluiten van een innovatief meerjarencontract voor vier jaar bezegelen GGz Breburg en zorgverzekeraar CZ hun baanbrekende aanpak van de wachtlijsten in de ggz en geven ze invulling aan de afspraken die zorgbreed zijn gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

15 december 2022

Eerder sloten CZ en GGz Breburg een duurzame coalitie, een langdurige vorm van samenwerking waarmee de zorgverzekeraar samen met zorgaanbieders de zorg wil verbeteren. Eén van de hoofdlijnen is wachtlijstverkorting.

Mentale Gezondheidscentra

GGz Breburg pakt de wachtlijsten aan door het oprichten van een aantal Mentale Gezondheidscentra. Cliënten die door hun huisarts met een vermoeden van psychische klachten worden doorverwezen, krijgen daar eerst een verkennend gesprek om in te schatten wat voor hen de best passende hulp is. Dat kan een vorm van ggz zijn, maar ook bijvoorbeeld bemiddeling naar het sociale domein of andere ondersteuning. Zo’n 25 procent van de mensen blijkt beter geholpen op een andere manier dan ggz.

Baanbrekend

Voor deze baanbrekende aanpak moesten zowel CZ als GGz Breburg de zekerheid loslaten van het vergoeden op basis van geleverde zorg. In plaats daarvan spraken zij een omzetplafond af. Blijft Breburg daar onder, dan deelt het met CZ wat is bespaard. Komt Breburg hoger uit, dan draagt CZ de helft daarvan bij. Niet het aantal behandelingen telt, maar vooral de mate waarin de wachtlijsten worden teruggedrongen. De Mentale Gezondheidscentra van GGz Breburg (nu vijf en uiteindelijk negen) werken samen over domeinen heen met het sociale domein en de eerstelijnszorg om binnen een week iemand gezien en gesproken te hebben. Niet alleen komt er daardoor een eind aan de wachtlijsten, ook wordt de beschikbare ggz-behandelcapaciteit dan ook daadwerkelijk benut voor mensen die niet op een andere manier geholpen kunnen worden.

Voorkomen van zorg

“De afspraken zijn erop gericht om deze werkwijze te stimuleren én om ervoor te zorgen dat er in deze regio geen mensen te lang wachten op passende hulp op gebied van mentale gezondheid”, zegt Marieke Verlee, manager inkoop ggz bij zorgverzekeraar CZ. “Samen met GGz Breburg sturen we door deze manier van contracteren op het voorkomen van zorg waar dat kan en zaken aanpakken bij de oorsprong”, zegt Verlee. “We hebben verder gekeken dan de eigen organisatie voor Breburg en de eigen verzekerden voor CZ. Het gaat om iedereen die in deze regio een beroep moet doen op hulp op gebied van mentale gezondheid.”

Vrouw praat met man en een vrouw aan tafel