GGz Breburg en zorgverzekeraar CZ gaan duurzame coalitie aan

GGz Breburg en zorgverzekeraar CZ willen samen een zogenoemde duurzame coalitie vormen. Op 29 september jl. ondertekenden zij daarvoor een intentieverklaring. De basis is een meerjarige samenwerking waarbij ingezet wordt op het terugdringen van wachtlijsten en het in een keer inzetten van de juiste behandeling. Beide partijen hebben een gedeelde visie op hoe de ggz van de toekomst eruit zou moeten zien en stellen daar samen ambitieuze doelstellingen bij waar ze in een meerjarige samenwerking naartoe gaan werken.

30 september 2020

Samen wachtlijsten terugdringen

Binnen afzienbare tijd wachtlijstvrij kunnen werken is één van de belangrijkste gezamenlijke doelen van de duurzame coalitie. Er wordt nadrukkelijk ingezet op “first-time-right”. Dat wil zeggen dat cliënten meteen de best passende zorg krijgen, binnen of buiten de ggz en niet onnodig meerdere keren hun verhaal hoeven te doen. Daarbij is samen beslissen belangrijk, en het scheppen van heldere wederzijdse verwachtingen zodat de cliënt en diens naasten zelf zoveel mogelijk regie houden. Marieke Verlee, manager zorginkoop ggz bij CZ, gelooft dat een intensievere samenwerking in een duurzame coalitie de sleutel is: ‘Alleen samen krijgen we de wachtlijsten onder controle’, aldus Marieke.

E-health

Ook E-health is een thema dat in de duurzame coalitie veel aandacht krijgt. Het optimaal inzetten van digitale behandelmogelijkheden in combinatie met goed ingerichte processen ondersteunt de ambitie om samen te zorgen voor toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg tegen de laagst mogelijke kosten. Tevens zorgt E-health ervoor dat cliënten flexibeler hun behandeling kunnen krijgen. Online indien mogelijk, op een plaats en tijd die beter past in hun dagelijkse leven.

Werkplezier vergroten

In de ggz zien we dat het lastig is om goede professionals aan te trekken en te binden. GGz Breburg en CZ zullen ook hieraan werken. Het vergroten van het werkplezier van de medewerkers van GGz Breburg is één van de belangrijke pijlers. Denk aan het terugdringen van onnodige administratieve lasten en de professionals meer ruimte geven om samen met de cliënt op zoek te gaan naar de best passende behandeling. ‘Samen zijn we in staat om het werkplezier van de professionals in de ggz te vergroten’, aldus Julliëtte van Eerd, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGz Breburg.

Duurzame coalities

GGz Breburg is, na Mentaal Beter, de tweede ggz-aanbieder waarmee CZ een duurzame coalitie wil vormen om de zorg toegankelijk en toekomstbestendig te houden. CZ sloot al wel duurzame coalities met zowel het Zuyderlandziekenhuis als het Elkerliek Ziekenhuis. CZ voert momenteel nog meer gesprekken met ggz-instellingen en ziekenhuizen om in een coalitie de zorg duurzaam te gaan veranderen. Dan gaat het vooral om gebieden waar veel CZ-verzekerden wonen.

Het werkgebied van GGz Breburg is verspreid over Midden en West-Brabant rondom Tilburg en Breda.

foto Intentieverklaring CZ en GGz Breburg

Op de foto: Links Marieke Verlee, rechts Julliëtte van Eerd